Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu Obce Hontianske Moravce za rok 2013

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu ZÚ za rok 2013.doc (228864)