Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Hontianske Moravce na roky 2015 - 2017