Kontaktujte nás

starosta obce

Ing. Rudolf Gabryš
045/5583913    0904 956 224    starosta@moravce.sk

PaM, účtovníctvo

Anna Krajčová
045/5583915    krajcovaouhm@gmail.com

Bytové družstvo

            Lýdia Ľachká

            045/5583913    lachka.l@centrum.sk , bytovedruzstvo.h.m@centrum.sk

matrikárka

Katarína Gabryšová Babicová
045/5583915    babicova@moravce.sk

robotník, UNC, AVIA

Jozef Martinčo
0903 956 201  

robotník, elektrikár, údržba kanalizačnej siete, pracovník BOBCAT 

Ondrei Suba 

0911 017 668

hlavný kontrolór obce

Ing. Milan Blahút

vysunuté sociálne pracovisko obce

    terénna sociálna pracovníčka

Mgr. Jozefína Babicová
0911 844 201    tsp.jbabicova@zoznam.sk

terénna pracovníčka 

Erika Lojová 

0911 160 481 lojova.erika@gmail.com

úradné hodiny - totožné s úradnými hodinamy OcÚ