Kontaktujte nás

starosta obce

Ing. Rudolf Gabryš
045/5583913    0904 956 224    starosta@moravce.sk

PaM, účtovníctvo

Anna Krajčová
045/5583915    krajcovaouhm@gmail.com

Bytové družstvo

            Lýdia Ľachká

            045/5583913    lachka.l@centrum.sk , bytovedruzstvo.h.m@centrum.sk

matrikárka

Katarína Gabryšová Babicová
045/5583915    babicova@moravce.sk

robotník, elektrikár, údržba kanalizačnej siete, pracovník BOBCAT 

Ondrei Suba 

0911 017 668

hlavný kontrolór obce

Ing. Milan Blahút

vysunuté sociálne pracovisko obce

terénna pracovníčka 

Erika Lojová 

0911 844 201 lojova.erika@gmail.com

úradné hodiny - totožné s úradnými hodinamy OcÚ