Popis a poloha obce

Hontianske Moravce ležia  v juhovýchodnej časti Ipeľskej pahorkatiny, južne od Krupiny. Najnižšie miesto je v nadmorskej výške 140 m a najvyšší bod je 254 m n. m. Celková rozhloha je 1783 ha, z toho katastrálne územie Kostolné Moravce 983 ha a katastrálne územie Opatové Moravce  890 ha. Cez obec pretekajú vodné toky: Veperec, Lišovský potok , Trstiansky potok. Okolo obce je pahorkatina, ktorú tvoria miocénne ( miocén =  treťohorný útvar, spodný oddiel neogénu), väčšinou tufitické uloženiny, pokryté sprašou a sprašovými hlinami. 

Fotogaléria: O obci

Táto fotogaléria je prázdna.