Symboly obce

Heraldická komisia MV SR vychádzajúc z historických pečatných symbolov odporučila a zaevidovala do Heraldického registra SR symboly Obce Hontianske Moravce. Erb Hontianskych Moraviec tvoria v červenom štíte nad zelenou pažiťou medzi dvomi zelenými vetvičkami rozmarínu strieborné, hrotmi nahor postavené radlice (lemeš a čerieslo), nad nimi zlatý strapec hrozna s dvomi zelenými listami viniča. Vlajka Hontianskych Moraviec pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej, zelenej, žltej, zelenej a červenej. Vlajka je ukončená tromi cípmi. Tieto symboly Obce Hontianske Moravce sú evidované v Heraldickom registri SR pod signatúrou HR – H -45/94.