Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu obce Hontianske Moravce na roky 2016-2018