Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Hontianske Moravce na roky 2014 - 2016

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu Obce Hontianske Moravce na roky 2014-2016.doc (176128)