Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania