Stretnutie vlastníkov pôdy 2013

Vo štvrtok 5.12.2013 sa v Dudinciach v  hoteli Hviezda konalo stretnutie vlastníkov pôdy PD Hontianske Moravce.

Tejto udalosti sa zúčastnilo niečo cez 80 hostí/vlastníkov/ z blízka aj zďaleka pričom,jeden účasník meral cestu aj z ďalekých Sobraniec na východnom Slovensku. Práve na takýchto podujatiach majú ľudia v tomto uponáhľanom svete možnosť stretnúť sa so starými priateľmi, známymi.

Stretnutie otvorili svojimi modlitbami evanjelický pán farár z Hontianskych Moraviec Mgr. Dušan Chovanec

a rímskokatolícky kňaz z farnosti Hontianske Trsťany Mgr. Andrej Karcagi.
Po modlitbách nasledoval príhovor predsedu PD Ing. Anreja Jankuliaka, v ktorom účastníkov oboznámil s hospodárenim družstva počas uplynulého roka

a predstavil svoje myšlienky o dokončení výsadby vinice na Jeruzaleme už v apríly nasledujúceho roka.

Stresnutie obohatili svojim kultúrnym program deti z FS Hrozienka zo ZŠ s MŠ Hontianske Moravce, ktoré predviedli spev tradičných piesní a tanec.

Súčasťou zhrozmaždenia bola aj tombola, v ktorej bolo možné vyhrať domáce produkty ako orechy, vínko, pálenku, domácu klobásku a iné dobroty....

Stretnutie sa ukončilo krátko po 17, 00 hod.

Fotogaléria: Stretnutie vlastníkov pôdy 2013