Obecné lesy

Oznamujeme občanom, že Obec Hontianske Moravce od 27.11.2013 prevzala pod svoju správu hospodárenie v obecných lesoch ( lokalita Mačkáš) cca 80 ha lesných pozemkov. Obec Hontianske Moravce uzavrela zmluvu s odborným lesným hospodárom pánom Ing. Jozefom Segečom, ktorý bude dohliadať riadiť správne hospodárenie v lesoch podľa platného Plánu starostlivosti o lesy.

Obecné zastupiteľstvo na svojom azsadnutí dňa 31.3.2014 schválilo Plán lesnej hospodárskej činnosti na lesných pozemkoch Obce Hontianske Moravce na rok 2014. Podľa tohto plánu sa dňa 31.3.2014 vykonala výsadba 500 ks sadeníc duba zimného .

Taktiež bol na obecnom zastupiteľstve schválený odpredaj palivového dreva občanom Obce Hontianske Moravce za cenu 22E/prm. Záujemcovia, ktorí majú záujem o totopalivové drevo, nech sa prihlásia na Obecnom úrade Hontianske Moravce a budú zapísaní do poradovníka, nakoľko ešte nie je presne stanovený termín čistenia lesov.

Plán lesohospodárskej činnosti na lesných pozemkoch v osobitnom obhospodarovaní obce Hontianske Moravce v kú. Opatové Moravce a Kostolné Moravce na rok 2023

Plán lesohospodárskej činnosti na lesných pozemkoch v bývalých urbárskych lesoch.docx (13435)

Obecné-lesy---plán-činnosti-na-2023.docx (14615)