Školstvo

Zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou a Základnej umeleckej školy Hontianske Moravce je Obec Hontianske Moravce.

Internetová stránka školy : zssmshmoravce.edupage.sk/