Jednota dôchodcov Slovenska

Základná organizácia JDS v Hontianskych Moravciach bola založená 2. februára 2005 za prítomnosti starostu obce, Ing. Rudolfa Gabryša, vtedajšieho predsedu OO JDS v Krupine, pána Juraja Sviatka a riaditeľky penziónu v Hontianskych Moravciach, Ing. Zuzany Chrienovej. Na zakladajúcej členskej schôdzi sa zúčastnilo aj trinásť dôchodcov, na ktorej bol zvolený aj výbor v zložení: predseda – Ing. Pavol Fidler, podpredseda – Mgr. Nadja Lučkaničová, tajomník – Ivan Kaliský, hospodárka – Anna Dvorská a člen Ján Pluhár. Členovia revíznej komisie: Ing. Ján Kuzma a Pavel Chrien. Novozvolený výbor začal oslovovať a informovať obyvateľov – dôchodcov o založení organizácie, a o dva mesiace už mala 58 členov a do konca toho istého roka 65 členov. Po niekoľkých mesiacoch vystriedala miesto predsedu Mgr. Nadja Lučkaničová, ktorá túto funkciu vykonávala do marca roku 2008, odvtedy je predsedníčkou pani Vilma Petrovová. Každý rok pribúdajú noví členovia a do konca roka 2008 už počet narástol na 83 členov. Doplnili sa aj členovia výboru na deväť a revízna komisia má troch členov. Členovia JDS i napriek mnohým ťažkostiam, hlavne zdravotným, sa snažia byť aktívni a zapájať sa do diania v obci i organizovať rôzne podujatia. Na členských schôdzach sa stretávame štyrikrát v roku, na ktorých sa nezabúda hlavne na jubilujúcich dôchodcov, alebo si pripomíname Deň matiek, či Mesiac úcty k straším. Je milé, že nás vždy prídu pozdraviť a milým programom potešiť deti z materskej školy, alebo základnej školy, v poslednom čase detský súbor Hrozienka.

V penzióne bol založený spevokol Ozvena, ktorý tvoria naši členovia, a tiež pravidelne vystupujú na spoločných stretnutiach.

Z ďalších aktivít a činností môžeme spomenúť :

-         organizovanie zájazdov na divadelné predstavenia (Zvolen, Nitra, Bratislava)

-         zájazdy na kúpanie do Podhájskej

-         poznávací zájazd na Bradlo, Veľkú Javorinu a okolité pamätné miesta

-         každoročná účasť na Okresných športových dňoch v Krupine

-         účasť speváckej skupiny na prehliadke v Krupine

-         pomoc pri organizovaní Behu zdravia v obci

-         stretávanie sa pri výtvarných prácach – tvorivé dielne

-         výstavky ručných prác

Ceníme si a sme vďační obecnému úradu za finančnú pomoc, bez ktorej by sme tieto podujatia nemohli realizovať. K spoločnému stretávaniu nám poskytuje miestna základná škola jedáleň a pre klubovú činnosť využívame prepožičanú miestnosť pri telocvični, za čo sme tiež vďační. Radi uvítame medzi nami aj ďalších obyvateľov – dôchodcov.

 Kontakt:

 Vilma Petrovová – predsedníčka ZO JDS v Hontianskych Moravciach

Tel.: 0903 216 344        e-mail: vpetrovova@gmail.com

Naši dôchodcovia

1 | 2 >>

Poznávací zájazd na Kysuce

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>