Autoškola

Autoškola Obec Hontianske Moravce vznikla v roku 1997. Jej hlavnou činnosťou a úlohou je:

vykonávanie výučby a výcviku účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá na skupinu "B,C,D,B+E,C+E,D+E,T";

doškoľovanie kurzov držiteľov vodičských oprávnení na skupiny "B,C,D,B+E,C+E, D+E,T";

vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie vodičov na skupiny "C,C+E,D,D+E" vodičských oprávnení;

vykonávanie kurzov pravidelného výcviku vodičov na skupiny "C,C+E,D,D+E";

vykonávanie kurzov prvej pomoci.

Vykonávanie týchto činností má autoškola na základe rozhodnutia Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici, podľa § 3 odst.8, zákona č. 93/2005 Z.z. o autoškolách a vykonávanie kurzov prvej pomoci na základe Rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR o vydaní osvedčenia o akreditácii kurzu prvej pomoci č. 15820-6/2009-OZdV.

Na vykonávanie má autoškola podľa vyššie uvedených zákonov , vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 349/2005 Z. z., ktorou sa uvedený zákon vykonáva, a o zmene a doplnení niektorých zákonov tieto náležitosti:

a)      miestnosť ako učebňu autoškoly na Svätotrojičnom námestí č. 1 v Krupine

b)      učebňu údržby na Svätotrojičnom námestí č. 1 v Krupine

c)      autocvičisko na Starej Hore

d)      rádiopovelové zariadenie RZP 020

e)      výcvikové vozidlá: 

Citroen C3           

Škoda Octavia

Peugeot 307 SP

Volkswagen Golf III

Liaz 110.054

Liaz FZ 13.18

BSS 9 78

Zetor 5211

STS MV2028

OASA HD 12

GAPA 2

 f)      všetky platné zákony, predpisy a vyhlášky o premávke na pozemných komunikáciách

g)      odbornú literetúru ( diafilm, VHS, CD) z oblasti konštrukcie

h)      z teórie riadenia, obrazy , diafilmy, interakjitívne CD, fólie pre spätné projektory s tematikou zobrazenia dopravných značiek, riešenia dopravných situácií, prepravy osôb a nákladov, konštrukcie a údržby príslušnej kategórie vozidiel, teórie vedenia vozidiel, zásad bezpečnej jazdy.

ch)      Modely palivovej sústavy, elektrickej sústavy, brzdovej sústavy, model zážihového motora, model prevodovky a spojky.

i)        Všetky ostatné potrebné názorné pomôcky pre kvalitnú výučbu a prípravu vodičov osobných ako aj nákladných vozidiel a autobusov.

Prihlásiť na ktorýkoľvek kurz sa môžete telefonicky, resp. na e-mailových adresách našich inštruktorov:

1. Miloš Kuriačka:

č. t. 0905224588

m.kuriacka@zoznam.sk

2. Jozef Šmrhola:

č. t.: 0905208094

jozefsmrhola@gmail.com

3. Ján Šmondrk:

č. t. 0907097105

4. Pavol Halaj:

č. t.: 0918835474

pavol.halaj@mcnet.sk 

 

Inštruktori Vám radi podajú podrobnejšie informácie o jednotlivých kurzoch. Budeme sa tešiť keď využijete služby našej autoškoly.