Zdravotníctvo

Obvodné zdravotné stredisko Hontianske Moravce

Všeobecná ambulancia pre dospelých
 
Hontianske Moravce
Kostolná 20/5 962 71 
 
 
lekár    MUDr. Peter Uhrík telefón: 0905 937 751
 
sestra Mária Turanová telefón: 0907 150 956
 
 
odber krvi a podávanie injekcií do 08,00 hod.
 
telefonické objednávanie (predpis) liekov po 08,30 hod.
 
návštevná služba po dohovore (telefonickom, osobnom)
 
 
Ordinačné hodiny 
 
Pondelok:  Dudince
 
Utorok:    Dudince
 
Streda:  Dudince
 
Štvrtok:  7:00-12:00 // 12:30-15:00
 
Piatok:  7:00-13:00
 
 
 
 
 
 
Všeobecná ambulancia pre dospelých
 
Hontianske Tesáre 85, 962 68
 
 
lekár    MUDr. Peter Uhrík telefón: 0905 937 751
 
sestra Mária Turanová telefón: 0907 150 956
 
 
odber krvi a podávanie injekcií do 08,00 hod.
 
telefonické objednávanie (predpis) liekov po 08,30 hod.
 
návštevná služba po dohovore (telefonickom, osobnom)
 
Dočasne pozastavená činnosť ambulancie
 
Zastupujúce zariadenie:
 
Všeobecná ambulancia pre dospelých
 
Jesénia 168/4 Dudince Pondelok:  7:00-12:00 // 12:30-14:00
 
Jesénia 168/4 Dudince Utorok:    7:00-12:00 // 12:30-14:00
 
Jesénia 168/4 Dudince Streda:  7:00-12:00 // 12:30-16:00
 
Kostolná 20/5 Hont.Moravce Štvrtok:  7:00-12:00 // 12:30-15:00
 
Kostolná 20/5 Hont.Moravce Piatok:  7:00-13:00
 
 
 
 
 Všeobecná ambulancia pre dospelých
 
Dudince
Jesénia168/4 962 71 
 
 
lekár    MUDr. Peter Uhrík telefón: 0905 937 751
 
sestra Mária Turanová telefón: 0907 150 956
 
 
odber krvi a podávanie injekcií do 08,00 hod.
 
telefonické objednávanie (predpis) liekov po 08,30 hod.
 
návštevná služba po dohovore (telefonickom, osobnom)
 
 
Ordinačné hodiny 
 
Pondelok:  7:00-12:00 // 12:30-14:00
 
Utorok:    7:00-12:00 // 12:30-14:00
 
Streda:  7:00-12:00 // 12:30-16:00
 
Štvrtok:  Hontianske Moravce
 
Piatok:  Hontianske Moravce

Všeobecná ambulancia pre dospelých Hontianske Moravce

Kostolná 20/5 962 71 

lekár    MUDr. Peter Uhrík telefón: 0905 937 751

sestra Mária Turanová telefón: 0907 150 956

odber krvi a podávanie injekcií do 08,00 hod.

telefonické objednávanie (predpis) liekov po 08,30 hod.

návštevná služba po dohovore (telefonickom, osobnom)

Ordinačné hodiny 

                Pondelok: Dudince

                Utorok:    Dudince

                Streda:  Dudince

                Štvrtok:  7:00-12:00 // 12:30-15:00

                Piatok:  7:00-13:00

Všeobecná ambulancia pre dospelých

Hontianske Tesáre 85, 962 68

lekár    MUDr. Peter Uhrík telefón: 0905 937 751

sestra Mária Turanová telefón: 0907 150 956

odber krvi a podávanie injekcií do 08,00 hod.

telefonické objednávanie (predpis) liekov po 08,30 hod.

návštevná služba po dohovore (telefonickom, osobnom)

Všeobecná ambulancia pre dospelých

Jesénia 168/4 Dudince Pondelok:  7:00-12:00 // 12:30-14:00

Jesénia 168/4 Dudince Utorok:    7:00-12:00 // 12:30-14:00

Jesénia 168/4 Dudince Streda:  7:00-12:00 // 12:30-16:00

Kostolná 20/5 Hont.Moravce Štvrtok:  7:00-12:00 // 12:30-15:00

Kostolná 20/5 Hont.Moravce Piatok:  7:00-13:00

Všeobecná ambulancia pre dospelých Dudince Jesénia 168/4 962 71 

lekár    MUDr. Peter Uhrík telefón: 0905 937 751

sestra Mária Turanová telefón: 0907 150 956

odber krvi a podávanie injekcií do 08,00 hod.

telefonické objednávanie (predpis) liekov po 08,30 hod.

návštevná služba po dohovore (telefonickom, osobnom)

Ordinačné hodiny 

Pondelok:  7:00-12:00 // 12:30-14:00

Utorok:    7:00-12:00 // 12:30-14:00

                Streda:  7:00-12:00 // 12:30-16:00

Štvrtok:  Hontianske Moravce

Piatok:  Hontianske Moravce

 

ZUBNÁ AMBULANCIA

Zmena ordinačných hodín od 1.2.2024:

Zubná ambulancia Hontianske Moravce

Pondelok, Streda, Piatok 8.00 – 12.00

Zubná ambulancia Krupina

 

Utorok, Štvrtok 8.00 -12.00

 

Lekáreň Hontianske Moravce

Pondelok          zatvorené 

Utorok              zatvorené

Streda              8.00 - 12.30 

Štvrtok             7.30 - 15.30

Piatok              7.30 - 14.30

Sobota             8.00 - 11.30