Akcie Poľnohospodárskeho družtva Hontianske Moravce

Dožinkové slávnosti 17. august 2013

V sobotu 17. augusta 2013 sa v našej obci prvý krát po niekoľkých rokoch konali Dožinkové slávnosti. Celé podujatie sa začalo o 16,00 hod. slávnostným sprievodom traktorovej techniky ulicami obce, pričom tento sprievod niesol nádherný dožinkový veniec.

Po príchode techniky do parku nasledovalo odovzdanie dožinkového venca z rúk predsedu Poľnohospodárskeho družstva Hontianske Moravce

Ing. Andreja Jankuliaka do rúk zástupcovi obcí Hontianske Moravce, Lišov, Sudince a Súdovce Ing. Rudolfovi Gabryšovi.

Samotnému odovzdaniu venca predchádzal malý kvíz pre starostov obce a predsedu PD, v ktorom obstáli na výbornú.

Nedali sa nachytať ani zákernou otázkou moderátora, koľko mlieka nadojí najlepšia jalovica.

Po oficiálnom odovzdaní venca a poďakovaní sa za hojný rok nasledovalo tematické vystúpenie folklórneho súboru z Hronských Kľačian.

Súbor si pre tento deň pripravil prekrásny program, ktorý nás preniesol v čase do čias minulých.

Ďakujeme

Súčasťou programu bola súťaž o najkrajší kroj, ktorá mala veľký úspech a aj napriek tejto uponáhľanej dobe a horúcemu počasiu sa súťaže zúčastnilo dosť veľké množstvo dievčat, žien aj mužov, ktorí prezentovali krásne dievčenské, ženské, mužské  a svadobné kroje.

Výhercovia boli odmenení sladkou odmenou a vecnou cenou.

Počas celého podujatia bolo možné pozrieť si výstavu traktorovej techniky, výstavu fotografií súčasných aj historických, ktorými sme sa snažilo priblížiť

aj našim deťom ako skromne a ťažko sa kedysi žilo.

Návštevníci si mohli pochutnať na vynikajúcom občerstvení vo forme vínka, vínovice, koláčikov, pagáčov, guľášu a pečeného prasiatka.

Chceli by sme sa touto cestou poďakovať Poľnohospodárskemu družstvu Hontianske Moravce, ZŠ s MŠ Hontianske Moravce a Obci Hontianske Moravce.

Veríme, že ste prežili spolu s nami krásne popoludnie a dúfame, že sa pri podobných podujatiach budeme stretávať čo najčastejšie.

 

Táto fotogaléria je prázdna.