Správna cesta dáva nádej

 

 

 

 

Rozhovor s predsedom predstavenstva Poľnohospodárskeho družstva  Hontianske Moravce – Andrejom Jankuliakom

Náš  hontiansky kraj je obdarený krásnou prírodou a človek je tu odjakživa celé generácie spätý s pôdou. Poľnohospodárstvo tu má dlhoročnú tradíciu. Mohli by ste povedať aká je v súčasnosti situácia v PD Hontianske Moravce, aké dosahuje družstvo výsledky?

Naše družstvo dosiahlo v tomto roku nadpriemerné výsledky v porovnaní  nielen s celoslovenským priemerom, ale pšenice a slnečnice sa nám urodilo viac ako je priemer v okrese Levice, ktorý má pre poľnohospodársku výrobu oveľa lepšie podmienky. Je to výsledok svedomitej práce agronóma Ing. Bógu a jeho kolegov, ktorí ostali verní družstvu aj v čase krízy. Vyššie úrody sa premietnu do nákupu novej techniky a samozrejme, ostane aj na lepšie odmeny tým, ktorí sa o tieto úspechy zaslúžili.

Som rád, že sa nám podarilo znova „oživiť“ družstvo aj vzhľadom na východiskovú pozíciu, keď sme ho vlastne prevzali  po ekonomickom kolapse v lete v roku 2010.  Prvý rok nebol jednoduchý, nebolo možné vyriešiť všetky mínusy a postaviť družstvo opäť na nohy, ale snažili sme sa.

Vyplatili sme členské podiely aj DPL, posilnili sme techniku o dva výkonné traktory, moderné závesné zariadenie na šetrné obrábanie pôdy. Pre skvalitnenie hovädzieho dobytka sme prikúpili teľné jalovice mliečneho plemena Holstein a dojivosť prekročila 20 litrov denne, čo je nadpriemer v rámci celého Slovenska. Stádo oviec sme doplnili o mäsové plemeno Suffolk a mliečne ovce východofrízskeho typu, ktoré doja 3x viac mlieka ako tie naše. Opierame sa o odbornosť  a svedomitosť riaditeľa MVDr. Počubaya a všetkých zamestnancov: od šoférov, opravárov,  traktoristov, ošetrovateľov a dojičov až po mechanizátora, baču a pracovníčky hospodárskej správy.

Na ekonomickom oddelení sme nadviazali na vysokú úroveň a profesionalitu, ktorá bola zavedená Ing. Chrenkom. Trvalo skoro 20 rokov od jeho odchodu, čo sa ekonómke Ing. Husákovej a jej kolegyniam znovu podarilo dať do poriadku evidenciu pôdy, presného účtovníctva a daňových odvodov.

To iste nebolo jednoduché, ako sa Vám to podarilo?

Hovorí sa, že osudu sa človek nevyhne. Až do maturity som pomáhal v gazdovstve starých otcov. Obaja boli tvrdí oravskí sedliaci. Ani jeden z nich nevstúpil do družstva, aj keď museli čeliť neprávostiam spolu s celou rodinou. Asi aj preto som po vyštudovaní Obchodnej fakulty pracoval na dovoze a vývoze potravín, zvierat  a poľnohospodárskych produktov (kone, ovocie, tabak, zemiaky).

Rodičia mi pri odchode z domu na štúdiá pribalili do batoha aj zmysel pre čestnosť a súcit s menej úspešnými. Podporujem náhradné rodiny a deti z detských domovov, ako aj boj o dôstojné životné podmienky starších ľudí.

Keď stojím pred závažným životným rozhodnutím, mimovoľne sa pozriem hore na oblohu a snažím sa správať tak, aby s tým súhlasili aj moji rodičia. Sú mojimi anjelmi strážnymi a doteraz ma vždy ochránili.

Tak tomu bolo aj pri neľahkom rozhodnutí, či mám prijať výzvu predstavenstva družstva hľadajúceho investora. Nebol som odborníkom na poľnohospodársku výrobu. Viem iba, že úspech závisí od vysokého osobného nasadenia a dostaví sa iba vtedy, keď sa podarí obklopiť sa odborníkmi na poľnohospodársku výrobu a chov zvierat, ktorých treba motivovať  k statočnej poctivej práci.

To sa podarilo. V tomto roku družstvo s polovicou zamestnancov vypestovalo 4x viac pšenice a nadojilo 2x viac mlieka ako pred dvomi rokmi. Základy pre budúcu prosperitu družstva sú položené a našim cieľom je byť opäť špičkou medzi družstvami v okrese, ako tomu bolo pred 30 rokmi.

Tento rok a aj  minulý  ste sa stali víťazom Behu zdravia v Hontianskych Moravciach, ako predseda družstva aj týmto dávate pozitívny vzor. Aká je spolupráca s obcami?

Družstvo sa zúčastňuje obecných akcií, lebo ako také je súčasťou obce, vždy radi pomôžeme a prispejeme, veď je to pre náš spoločný prospech. Som konštruktívny  a prajem si, aby sa veci vyvíjali správnym smerom. Ak si môžem dovoliť hodnotiť, myslím si, že spolupráca  a vzťahy medzi družstvom a obcou sú veľmi dobré, ide nám o spoločnú vec - prosperitu Hontianskych Moraviec, Lišova, Súdoviec aj Sudiniec. Preto si myslím, že keď družstvo opäť funguje, je to dobré aj  pre obce  a vynasnažím sa do budúcnosti, aby družstvo dobre fungovalo. Samozrejme, veľmi by pomohlo pozitívnejšie naladenie ľudí, ktorí sú žiaľ, možno aj sklamaní z predchádzajúcich období, chápem ich pochybnosti, pretože zažili kadečo, aj to, že družstvo v minulosti neplatilo. O to ťažšie bolo nastoliť poriadok a prosperitu. Mám seriózny záujem, aby  sa tieto veci napravili a urobím pre to všetko, čo je v mojich silách...

Bol som predsedom iba mesiac, keď obec Hontianske Moravce postihla povodeň. Bez váhania som poskytol družstevnú techniku na odčerpávanie vody a odstraňovanie následkov divokej vody.

Už druhý rok platí družstvo riadne miestne dane všetkým obciam a sponzoruje obecné aj cirkevné podujatia. Starostovia všetkých obcí na oplátku vychádzajú družstvu v ústrety pri riešení problémov  a tých je stále dosť.

No a moja účasť na behu zdravia? Zdravie nie je zadarmo a musíme si ho pestovať. Ale kedy je lepšia príležitosť k rozhovorom s ľuďmi, poznaniu ich potrieb a vypočutia ich návrhov? Prial by som si, aby takých príležitostí bolo viac a budeme ich podporovať.

Čo považujete v živote za dôležité?

Je povinnosťou každého človeka pokračovať v tradícii predkov a šíriť okolo seba dobro. Kto má silné korenie z domova a rodiny, nedá sa len tak premôcť. Úcta k predkom, láska k rodnému kraju a priateľstvo ku kolegom a rodine dáva človeku veľkú silu. Dobro plodí dobro a zlo sa zlom odpláca.

Keď sa pohybujem po tunajších viniciach a pozerám na družstevné lány, vidím v predstave všetkých tých ľudí, ktorí tu nechali svoj život. Pôda im pomohla vychovať deti a poslať ich do sveta. Väčšina z nich našla lepšie uplatnenie a domov sa už nevrátila. Ale duch ich rodičov tu stále žije. Nesmieme ich sklamať.

Ako by ste zhodnotili ponuky na prenájom pôdy, ktoré na prvý pohľad vyzerajú veľmi výhodné?

Po svete chodí veľa špekulantov, ktorí majú kapitál a nemajú morálne zábrany na ďalšie zbohatnutie. Ponúkajú vlastníkom pôdy neprimerane vysoké nájomné a sľubujú zhodnotenie ich peňazí. Požadujú dlhodobý nájom a predkupné právo na pôdu. Majú dobrých právnikov a zvyčajne nemajú s hospodárením na pôde žiadne skúsenosti, nevlastnia žiadnu techniku ani ľudí.

Obávam sa, že ľudia sú vo vidine rýchleho zisku náchylní konať unáhlene. Ja by som vsadil na istotu, pretože v takýchto ponukách vidím značné riziká. Jedna vec je zmluva, ktorú málokto vie odborne zhodnotiť a druhá vec je samotné plnenie zmluvných záväzkov. Tiež je dobré zamyslieť sa, prečo takáto ponuka prišla a aké bude mať následky. Presne v tomto prípade by som sa zamyslel, čo by na to povedal môj otec a starý otec. Veľmi by ma mrzelo, keby sa niektorí ľudia nechali „dobehnúť“ a potom by mohli byť sklamaní viac ako predtým.

Zdravý sedliacky rozum, ktorým by sa mali riadiť všetci, radí pýtať sa a preverovať:

zaoberá sa firma poľnohospodárskou činnosťou, alebo je len nastrčeným subjektom pre finančné skupiny so sídlom v daňových rajoch?

má záujemca o pôdu aj skutočný záujem o pestovanie, alebo ide o špekuláciu?

platí firma dane a odvody štátu, obciam, poisťovniam? ... a ak si neplní ani tieto zákonné povinnosti, aká je záruka, že si bude plniť aj záväzky z budúcej zmluvy?

kde nájdem záujemcu o pôdu, keď sa niečo stane? Nie je sídlo firmy na adrese, kde je registrovaných ďalšia stovka firiem?

Aké sú Vaše plány s družstvom do budúcnosti?

Môj záujem o rozvoj družstva je dlhodobý a hnevajú ma „krčmové“ reči o predaní družstva a odchode z neho. Veď investície do pôdy, techniky a zvierat sa prejavia až po 2-5 rokoch a prinášajú ovocie až po 5-10 rokoch. Ako som povedal, kúpili sme kravy Holsteinskeho typu, ktoré nadoja vyše 20 litrov denne. Obnovujeme salaš v Súdovciach a viem, že bača pán Rusnák a pani Janíková našim ovciam vytvoria najlepšie podmienky na svete. Okrem veľkonočných jahniat chceme ponúknuť aj vianočné, o ktoré je veľký záujem.

Obnova viníc je projekt na 30 rokov. Staré, vyše 30 ročné  vinice klčujeme a po uzatvorení dlhodobých nájomných zmlúv s vlastníkmi vysadíme nové.

Ešte v tomto roku rozhodneme o nákupe novej techniky. Skúšame novú presnú sejačku, chceme veľkokapacitnú vlečku s novým traktorom, plečku s prihnojovaním. Ľudia si zaslúžia prácu v dôstojnom prostredí a so spoľahlivými strojmi. Keď človek nemá z práce radosť, stáva sa z nej drina.

Lepšie výsledky nám umožnia vyplácať odmeny a 13. plat. Viem, že práca poľnohospodárov je ťažká a slabo platená. Za dobrú prácu náleží dobrá pláca. A k nej aj viac zábavy.

Mojim snom je oživiť tradície tohto regiónu. A tiež priniesť nové zvyky z iných krajov. Okrem tradičných letných dožinkových slávností ma oslovila na Orave rozšírená jarná vysviacka poľa ,verím, že predstavitelia všetkých troch cirkví nám budú nápomocní. Okolo Trnavy zvykli po zbere kukurice „zamykať“ chotár (zvyčajne na Katarínu). Samozrejme, spolu s ochutnávkou mladého vína.

Dva roky môjho pôsobenia v družstve sme sa borili so starými problémami. Nevyhovárame sa na prírodu, ani nepriazeň štátu. Hovorí sa, že najlepšieho kamaráta nájdete na konci vášho ramena. Nasledujúce roky musia byť  obdobím oprášenia zašlej slávy, prosperity a spokojnosti nielen členov a zamestnancov, ale aj obcí a ich obyvateľov.

Som rád, že ma osud zavial do tohto krásneho kraja. Keď som inde, chýba mi a teším sa na návrat. Ďakujem svojim kolegom, že mi tu pomáhajú, skrášľujú a zlepšujú družstvo. Som im za to veľmi zaviazaný a nesmiem ich sklamať.

Za rozhovor ďakuje Miroslava Hanuliaková