Stretnutie vlastníkov pôdy 2012

 

V hoteli Jantár v Dudinciach sa 6. novembra 2012 konalo stretnutie vedenia Poľnohospodárskeho družstva Hontianske Moravce s vlastníkmi pôdy. Stretnutia, ktoré bolo zvolané pozvánkou sa zúčastnilo vyše 80 vlastníkov, ktorí družstvu prenajímajú pôdu. Stretnutie bolo družné, zaujímavé.

Vystúpili na ňom aj detičky folklórneho súboru Hrozienka, bol podávaný  slávnostný obed a tombola. Väčšina zúčastnených prijala pozvanie s veľkou radosťou, nakoľko využili vzácnu možnosť stretnúť sa so svojimi známymi, bývalými kolegami, rodákmi,  čo vyjadrili poďakovaním.

Pred 10 rokmi PD hospodárilo na 3200 ha pôdy, v súčasnosti na 1800 ha a tohto roku získalo družstvo zmluvne späť 50 ha. Družstvo si udržalo živočíšnu výrobu – chov dojníc a oviec, a to aj napriek stratovosti v tejto oblasti. Komplexným hospodárením  „pôda – ŽV“ zabezpečuje udržanie a zvýšenie hodnoty pôdy.

Po piatich rokoch dosiahlo družstvo ziskové hospodárenie.

Celkové tržby:                    1220 tis. €

Nákup materiálu:                  600 tis. €

Mzdy:                                      250 tis. €

Dane a nájom:                       100 tis. €

Ostatné:                                  170 tis. €

Zisk:                                        100 tis. €

 

Do Vianoc vyplatí družstvo zamestnancom odmeny 300 až 500 € na osobu.

Družstvo začalo s obnovou vinice Sadzienky – Jeruzalem a po dohode s vlastníkmi pôdy sa pustia aj do viníc nad Šudincami. Ako sme sa dozvedeli, deň 25. 4. 2013 bude na družstve venovaný svätému Markovi – evanjelistovi, patrónovi dobrého počasia a dobrej úrody, v auguste 2013 sa plánuje v našej obci sláviť žatva dožinkami, a takto o rok znovu zorganizujú stretnutie s vlastníkmi pôdy.

Tešíme sa, že sa naše družstvo zotavuje, naberá na sile a niekdajšej dobrej povesti, a to aj napriek rôznym, hlavne ekonomickým prekážkam.

Fotogaléria: Stretnutie vlastníkov pôdy 2012