Stupeň starostlivosti o deti a starých ľudí je vizitkou každej obce

Jozef Mazár | 27.01.2019

Keď prechádzam obcou Hontianske Moravce vždy si s úctou spomínam na múdry výrok, že kvalita starostlivosti o životy detí a starých ľudí je úžasnou vizitkou obcí a miest. Navštívil som viac raz ZŠ vo Vašej obci, dotkol som sa aj ako publicista jej aktivít, je dobré, že škola ponúka aj dnes mnohým svoje mimoškolské aktivity, ktoré majú aj nadčasové hodnoty. Záujemca sa k nim v obci iste dopracuje. To isté platí o starých ľuďoch. Hľadal som na stránkach tejto obce niečo z histórie práce v krásnom prostredí Domu pre starých ľudí. Nerád by som zle a nepravdivo svojim príspevkom informoval na tomto mieste verejnosť, de napríklad žije Anna Majerová, vyše 90 ročná, zaujímavá žena, živá pamätníčka udalostí protifašistického odboja v Turci, ale aj významná pracovníčka vo filmovom archíve Československa. Mohli by ste napísať na stránky obce niečo širšie, zaujímavé, o zariadení vktorom žije? Myslím si, že by to pomohlo ešte prenikavejšie, hodnovernejšie posunúť kvalitu života tejto peknej obce na ešte vyšší stupienok ako má. Aj touto cestou ďakujem.

Pridať nový príspevok