Archív článkov

Informácia o zverejnení dodatku č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP

18.09.2018 14:32
 https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3636325&l=sk  https://crp.gov.sk/zberny-dvor-hontianske-moravce/  

Oznam

17.09.2018 12:44
Slovenská pošta a.s. oznamuje, že od 18.9.2018 do 21.9.2018 ( utorok – piatok sa uskutoční odpis plynomerov v rodinných domoch a bytoch. Odpis bude vykonávať poštová doručovateľka Martinka Drapková.  

Deň dobrovoľníctva

14.09.2018 08:43
Milí dobrovoľníci, opäť sme sa rozhodli usporiadať Deň dobrovoľníctva pri príležitosti celoslovenského Týždňa dobrovoľníctva.Veríme, že sa v hojnom počte stretneme v sobotu 22. septembra  2018 o 9.00 hod. pri detskom ihrisku pri bytovkách. Prineste si chuť do práce a dobrú náladu, prípadne...

Oznam

13.09.2018 11:38
Obec Hont. Moravce oznamuje, že začala s výstavbou chodníka a dažďovej kanalizácie na ulici Hontianska. Dažďová kanalizácia je robená z dôvodu odvodnenia štátnej cesty III. triedy a rodinných domov popri chodníku. Obec túto stavbu realizuje z vlastných finančných prostriedkov a svojim...

Oznam - dočasné poverenie do funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou a Základnou umeleckou školou Hontianske Moravce

10.09.2018 13:37
Obec Hontianske Moravce zastúpená starostom obce Ing. Rudolfom Gabryšom v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov ( ďalej len " zákon č. 596/2003 Z.z.")  dočasne...

Oznam - odvolanie z funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou a Základnou umeleckou školou Hontianske Moravce

10.09.2018 13:23
Obec Hontianske Moravce ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou a Základnou umeleckou školou Hontianske Moravce zastúpená starostom obce Ing. Rudolfom Gabryšom, v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej spráce v školstve a školskej samospráve a o zmene a o doplnení niektorých...

Oznam výberové konanie

07.09.2018 12:23
Oznam VK Hontianske Moravce otvorené.doc (332800)

Zber plastov

03.09.2018 10:06
Oznamujeme vám, že v stredu 5.9.2018  v čase cca od 7.00 hod. sa v našej obci uskutoční zber plastov a papiera. Vrecia s plastmi riadne zaviazané vyložte pred dom, alebo bytovku. Časopisy a noviny zviažte zvlášť a kartóny zvlášť a vyložte ich tiež pred dom alebo bytovku. Ďakujeme, že sa...

74. výročie SNP 29. augusta 2018

28.08.2018 09:06
V tento deň si pripomíname 74. výročie začiatku Slovenského národného povstania. SNP je jednou z najvýznamnejších udalostí slovenských národných dejín. S úctou a vďakou si spomíname na hrdinských vojakov, partizánov, ktorí odolávali presile a aj napriek utrpeniam a obetiam kliesnili cestu aj nášmu...

VZN č. 2/2018 o o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach ktorých zriaďovateľom je Obec Hontianske Moravce

21.08.2018 11:18
Všeobecne záväzné nariadenie ZŠ (1) (3).doc (54272)
Záznamy: 1 - 10 zo 382
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>