Archív článkov

Beh zdravia 21. ročník

04.07.2019 11:02
Beh zdravia - časový plán 21.ročník.doc (34816) Beh zdravia propozície 21.ročnik.doc (54784) Beh zdravia 21.ročník bež.kategórie.xls (38400)

Oznam - zber plastov

01.07.2019 13:58
Oznamujeme vám, že v stredu 3.7.2019 sa v našej obci uskutoční zber plastov a papiera. Vrecia s plastmi riadne zaviazané vyložte pred dom alebo bytovku. Do plastov patria: stlačené alebo zošliapnuté plastové fľaše, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly...

VZN 5/2019 a miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

27.06.2019 13:55
VZN o daniach a poplatku za TKO a drobné stavebné odpady 52019.doc (114176)

VZN 4/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni

27.06.2019 13:50
VZN 42019.docx (23457)

VZN 3/2019 o verejnej kanalizácii a odpadových vodách

27.06.2019 13:45
VZN 32019 o verejnej kanalizácii a odpadových vodách.doc (84992)

VZN 2/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania v obci Hont. Moravce

27.06.2019 13:43
VZN o znečisťovaní ovzdušia 22019.doc (48128)

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 25.6.2019

27.06.2019 13:40
Zápisnica 25.6.2019.pdf (2530099)

Uznesenia OZ 25.6.2019

27.06.2019 13:01
Uznesenia 25.6.2019.pdf (973191)

Záverečný účet obce Hontianske Moravce za rok 2018

27.06.2019 12:13
Záverečný účet obce za rok 2018.doc (399360)

Pozvánka obecné zastupiteľstvo

24.06.2019 10:55
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo   Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať   dňa...
Záznamy: 1 - 10 zo 455
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>