Archív článkov

Oznam - Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

09.01.2020 09:14
Oznamujeme občanom ktorí sa počas dňa konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky /29.2.2020/ nemôžu zúčastniť volieb v mieste  trvalého bydliska /ak budete na dovolenke, v škole.../ môžu si požiadať o vydanie hlasovacieho lístka  na obecnom úrade  a to buď telefonicky,...

Oznamy

08.01.2020 08:39
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. oznamuje, že v dňoch 8., 9., a 10.1. 2020  /streda, štvrtok, piatok/ bude pracovník spoločnosti odpisovať stav vodomerov v rodinných domoch. Prosíme Vás aby ste sprístupnili vodomerné šachty a zatvorili...

Prianie k Novému roku

31.12.2019 09:29

Usmernenie chov ošípaných

30.12.2019 08:18
Postup_RCH.pdf (604356) RCH ošípaná na domácu spotrebu.pdf (97504) registrácia chovov ošípaných.PDF (56301)  

Uznesenia 19.12.2019

23.12.2019 13:11
Uznesenia 19.12.2019.pdf (869729)

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 19.12.2019

23.12.2019 13:10
Zápisnica 19.12.2019.pdf (1848388)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hontianske Moravce č. 7/2019 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Hontianske Moravce

23.12.2019 11:32
VZN škola2020 (2).doc (53248)

Rozpočet Obce Hontianske Moravce na rok 2020 - 2022

23.12.2019 11:31
Rozpočet 2020 príjmy.xls (50688) Rozpočet 2020 výdavky.xls (89600) rozpočet_ HC_ 2020.xls (27648)  

Rozpočtové opatrenie 1 2019

23.12.2019 11:30
rozpočtové opatrenie č. 1. - 2019.xls (37376)

Vianočné prianie

23.12.2019 11:28
Záznamy: 11 - 20 zo 512
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>