Archív článkov

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hontianske Moravce č. 7/2019 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Hontianske Moravce

23.12.2019 11:32
VZN škola2020 (2).doc (53248)

Rozpočet Obce Hontianske Moravce na rok 2020 - 2022

23.12.2019 11:31
Rozpočet 2020 príjmy.xls (50688) Rozpočet 2020 výdavky.xls (89600) rozpočet_ HC_ 2020.xls (27648)  

Rozpočtové opatrenie 1 2019

23.12.2019 11:30
rozpočtové opatrenie č. 1. - 2019.xls (37376)

Vianočné prianie

23.12.2019 11:28

Koledníci na obecnom úrade

19.12.2019 13:49
Vo štvrtok 19. decembra nás na obecnom úrade navštívili koledníci z FS Hrozienka a základnej školy. Vo svojom vystúpení nám ako aj pani starostkám zo Sudiniec, Súdoviec a pánovi starostovi z Lišova zaželali pokojné vianočné sviatky a úspešný štart do nového roka. 

Pozvánka obecné zastupiteľstvo

17.12.2019 10:37
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 19.12.2019 (štvrtok)...

Cestovný poriadok

16.12.2019 12:42
Cestovný poriadok .pdf (1219358)

Oznam starostu obce

12.12.2019 09:38
Oznamujeme vám, že pán doktor MUDr. Ivan Hulina odchádza do dôchodku k 31.12.2019.  Pán doktor pôsobil v našej obci ako lekár 33 rokov. Chceme sa mu srdečne poďakovať za prácu pre našich občanov.   Podarilo sa nám presvedčiť primára interného oddelenia nemocnice vo Zvolene  pána...

Návrh VZN 7/2019

04.12.2019 15:02
VZN škola2020.doc (53248)

Návrh rozpočtu obce na roky 2020-2022

29.11.2019 16:22
návrh rozpočtu 2020 príjmy.xls (50688) návrh rozpočtu 2020 výdavky.xls (93696) rozpočtové opatrenie č. 1. - 2019.xls (35840)
Záznamy: 41 - 50 zo 537
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>