Archív článkov

cestovný poriadok platný od 11.06.2023

09.06.2023 14:48
cestovný poriadok (1).pdf (946761)

Oznam - ZBER PLASTOV A PAPIERA

02.06.2023 13:52
Oznamujeme vám, že v pondelok 5.6.2023 sa v našej obci uskutoční zber plastov a papiera. Vrecia s plastmi riadne zaviazané vyložte pred dom alebo bytovku. Časopisy a noviny zviažte zvlášť  a kartóny zvlášť a vyložte ich tiež pred dom alebo bytovku. Ďakujeme, že sa zapájate do separovania...

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 23.05.2023

25.05.2023 11:21
Zápisnica 23.5.2023.docx (18476)

Uznesenia 23.5.2023

25.05.2023 11:21
Uznesenia 23.5.2023 (2).docx (16001)

Stanoviská hlavnej kontrolórky, Plány kontrolnej činnosti, Správy o kontrolnej činnosti

25.05.2023 08:24
Správa o kontrolnej činnosti Moravce 2022.doc (50176) Stanovisko hlavného kontrolóra 2022.doc (138240)  

Záverečný účet obce za rok 2022

25.05.2023 08:23
Záverečný účet obce za rok 2022.doc (403968)

Rozpočtové opatrenie č. 1/2023

25.05.2023 08:22
rozpočtové opatrenie č. 1. - 2023 (1).xls (33792)

Verejná vyhláška - zaburinenie pozemkov

25.05.2023 08:04
verejná vyhláška - zaburinenie.pdf (322700)

Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

19.05.2023 10:15
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo   Starosta Obce Hontianske Moravce Dalibor Tesársky na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať    dňa...

78. výročie ukončenia 2. svetovej vojny

10.05.2023 09:05
Pri príležitosti 78. výročia ukončenia 2. svetovej vojny sa 5. mája konala pietna spomienková akcia pri pamätníku padlých v našej obci. Po programe detí zo ZŠ Hont. Moravce sa občanom prihovoril starosta obce a potom spolu s poslancami obecného zastupiteľstva položili veniec k pomníku...
Záznamy: 31 - 40 zo 829
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>