Archív článkov

Beh zdravia

23.07.2019 14:55
V sobotu 20. júla sa na našom futbalovom ihrisku konal 21. ročník Behu zdravia. Počasie počas dňa bolo veľmi horúce, potom nás však príjemne osviežil letný dážď.  Tento rok sa do súťaže zapojilo 148 bežcov.  V kategórii deti do 6 rokov + rodič bolo až 50 malých bežcov. Deti do 6 rokov +...

Beh zdravia 21. ročník

04.07.2019 11:02
Beh zdravia - časový plán 21.ročník.doc (34816) Beh zdravia propozície 21.ročnik.doc (54784) Beh zdravia 21.ročník bež.kategórie.xls (38400)

Oznam - zber plastov

01.07.2019 13:58
Oznamujeme vám, že v stredu 3.7.2019 sa v našej obci uskutoční zber plastov a papiera. Vrecia s plastmi riadne zaviazané vyložte pred dom alebo bytovku. Do plastov patria: stlačené alebo zošliapnuté plastové fľaše, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly...

VZN 5/2019 a miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

27.06.2019 13:55
VZN o daniach a poplatku za TKO a drobné stavebné odpady 52019.doc (114176)

VZN 4/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni

27.06.2019 13:50
VZN 42019.docx (23457)

VZN 3/2019 o verejnej kanalizácii a odpadových vodách

27.06.2019 13:45
VZN 32019 o verejnej kanalizácii a odpadových vodách.doc (84992)

VZN 2/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania v obci Hont. Moravce

27.06.2019 13:43
VZN o znečisťovaní ovzdušia 22019.doc (48128)

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 25.6.2019

27.06.2019 13:40
Zápisnica 25.6.2019.pdf (2530099)

Uznesenia OZ 25.6.2019

27.06.2019 13:01
Uznesenia 25.6.2019.pdf (973191)

Záverečný účet obce Hontianske Moravce za rok 2018

27.06.2019 12:13
Záverečný účet obce za rok 2018.doc (399360)
Záznamy: 31 - 40 zo 487
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>