Aktuality

Oznam - ZBER PLASTOV A PAPIERA

15.07.2022 13:04
Oznamujeme vám, že v pondelok 18.7.2022 sa v našej obci uskutoční  zber plastov a papiera. Vrecia s plastmi riadne zaviazané vyložte pred dom alebo bytovku. Časopisy a noviny zviažte zvlášť a kartóny zvlášť a vyložte ich tiež pred dom alebo bytovku. Ďakujeme, že sa zapájate  do...

Informácie k voľbám do samosprávnych krajov a ku komunálnym voľbám

12.07.2022 15:36
oznámenie o volebných obvodoch, počte poslancov, ktorý sa v nich má voliť do zastupiteľstva BBSK.pdf (147089) volebný obvod.pdf (10753) určenie volebnej miestnosti.pdf (13031)  

Jednorázová pomoc

11.07.2022 08:17
inflačná pomoc leták.pdf (376603)

Oznam - cestovný poriadok

06.07.2022 09:06
cestovný poriadok (1).pdf (1501325)

Oznam Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s

04.07.2022 11:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. oznamuje, že v dňoch 6., 7. a 8.7.2022 / streda, štvrtok a piatok/ bude pracovník spoločnosti odpisovať stav vodomerov v rodinných domoch. Prosíme Vás aby ste sprístupnili vodomerné šachty a zatvorili psov.  

Pozvánka obecné zastupiteľstvo

26.06.2022 14:15
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo   Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať   dňa...

Oznámenie čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

22.06.2022 15:29
2022 Vyhlásenie času ZNVP 23.6.2022 - ZV, KA a DT bez podpisu a pečiatky.pdf (298624)

Oznam Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s

21.06.2022 11:12
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť  a.s. Banská Bystrica dôrazne žiada, aby obyvatelia nepoužívali pitnú vodu z vodovodu na polievanie záhrad a napúšťanie bazénov z dôvodu jej nedostatku vo vodojeme. Uvedené opatrenie platí až do odvolania. 20220622100840120.pdf (239741)  
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>