Vážení občania dávame Vám 

do pozornosti:

Sčítanie obyvateľov, bytov a domov 2021

 • V dňoch od 15. 02 2021 do 31.03.2021 sa na území Slovenskej republiky vykoná elektronické sčítanie obyvateľstva.
 • Všetci tí, ktorí majú možnosť sa sami sčítať prostredníctvom internetu, je potrebné aby tak urobili v tomto termíne.
 • Ak v domácnosti žije viac členov, je potrebné aby si členovia pomohli navzájom s týmto sčítaním.
 • Tie domácnosti, v ktorých nie je možné aby sa členovia sami sčítali, t.j. nemôžu sa lebo nemajú prístup na internet , alebo nevedia sa sčítať sami,  toto sčítanie im pomôžu vykonať tvz. mobilný sčítací asistenti a to v čase od 1.4.2021 do 31.10.2021.
 • Mená asistentov budú včas oznámené. Títo po dohode, prídu do Vašej domácnosti so zariadením – tabletom – a pomôžu Vám s týmto sčítaním.
 • Sčítanie je povinné (§ 8, § 29 a 30 zákona 223/2019) 
 • Sčítanie je výlučne elekronické a integrované.
 •  Formulár má 14 otázok, ku všetkým otázkam budú vysvetlivky.     

Sčítací formulár : 

eso.scitanie.sk/sk

 

Upozornenie pre seniorov : 

Určite ste v médiách zachytili informáciu, že v období od 15. februára do 31. marca 2021prebieha na Slovensku elektronické sčítanie obyvateľstva, pri ktorom sa obyvateľ sčíta sám alebo pomocou blízkej osoby prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke www.scitanie.sk. 

Ak sa občan nemôže alebo nevie sčítať sám, môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď navštívi kontaktné miesto zriadené obcou/mestom, kde ho sčíta stacionárny asistent, alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.

 

V tejto súvislosti upozorňujeme najmä seniorov, aby boli obzvlášť obozretní a nenaleteli podvodníkom, ktorí by sa mohli vydávať za mobilných asistentov. Riaďte sa prosím nasledovnými radami:

 • ak potrebujete pomoc mobilného asistenta,telefonicky kontaktujte obec, mesto alebo call centrum,

 • dôležité:VY telefonicky kontaktujete obec so žiadosťou o mobilného asistenta, nikdy nie naopak,

 • dohodnite si presný čas príchodu mobilného asistenta a zapíšte si jeho meno a priezvisko,

 • po príchode požiadajte mobilného asistenta, aby sa preukázal preukazom asistenta sčítania(je to jeho povinnosť) a skontrolujte si, či vás naozaj navštívila osoba, ktorej údaje ste si predtým zapísali,

 • inú osobu do svojho obydlia nevpúšťajte a ani jej neposkytujte svoje osobné údaje,

 • v prípade podozrenia z podvodného konania, kontaktujte políciu na čísle 158.

 

Asistované sčítanie bude prebiehať v období od 1. apríla do 31. októbra 2021.

 

Aktuality

Oznam - ZBER PLASTOV A PAPIERA

20.11.2020 08:24
Oznamujeme vám, že v pondelok 23.11.2020 sa v našej obci uskutoční zber plastov a papiera. Vrecia s plastmi riadne zaviazané vyložte pred dom alebo bytovku. Časopisy a noviny zviažte zvlášť a kartóny zvlášť a vyložte ich tiež pred dom alebo bytovku. Ďakujeme, že sa zapájate do separovania...

Cestovný poriadok od 1.11.2020

05.11.2020 10:27
cestovný poriadok od 1.11.2020.pdf (1039375)

Oznam pre chovateľov ošípaných

13.10.2020 13:49
13.10.2020 RVPS Zvolen-registrácia chovov ošípaných.PDF (156096)

COVID 19

02.10.2020 10:21
02_co_robi_ak_ste_chory_COVID_19.pdf (341104)  

Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

30.09.2020 08:06
Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať   dňa 02.10.2020 (piatok) o 16:15 hod. v budove...

Sčítanie domov a bytov Tlačová správa Banskobystrický kraj

25.09.2020 14:47
-TS_Banskobystrický kraj_za august.docx (118996)

Piknikové posedenie

17.09.2020 09:12
V nedeľu 30. augusta sa v parku konalo podujatie Piknikové posedenie pri hitoch Karola Duchoňa. Kapela Ľudo Kuruc BAND nám zaspievala najznámejšie hity speváckej legendy. Počas celého koncertu nám počasie vydržalo avšak naplánovanú rozprávku sme si pozrieť nestihli, nakoľko nás vyhnal dážď – snáď...

Informovanie

09.09.2020 15:00
Vážení občania, informujeme vás, že obec získala finančné prostriedky z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice vo výške 30 000 €.
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>