Meniny na web

Aktuality

Výzva na predkladanie ponúk

15.11.2017 09:47
Vzva na predloenie cenovej ponuky_Hontianske Moravce.pdf (240489)

Výsledky volieb do VÚC

06.11.2017 10:51
Výsledky volieb do VÚC BBSK zo dňa 4.11.2017 v obci Hontianske Moravce:      Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 698    Počet zúčastnených voličov: 289    Počet platných hlasov na predsedu:  278    Počet platných hlasov na poslancov: 286 Za...

Zoznam zaregistrovaných kandidátov Voľby VÚC 4.11.2017

10.10.2017 11:24
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja Samosprávny kraj:         Banskobystrický kraj Por.         Politická...

Oznam - káblová televízia

06.10.2017 15:32
Oznámenie o pripájaní káblovej televízie na nový káblový distribučný systém (KDS) v obci Hontianske Moravce.   Oznamujeme občanom obce Hontianske Morave, že v týchto dňoch sa v našej obci vykonáva dokončenie rekonštrukcie káblovej televízie - napájanie na nový káblový distribučný...

Stretnutie spevokolov Hontianskeho seniorátu

03.10.2017 11:15

Hasičská súťaž PLAMEŇ

03.10.2017 09:38
Aj tento rok sa v priestoroch našej školy konalo okresné kolo hasičskej súťaže Plameň. Našu školu reprezentovali dve družstvá.  V silnej konkurencii z 22 družstiev sa naši žiaci umiestnili nasledovne:  - družstvo chlapcov v zastúpení starších žiakov- Stanko Meňuš, Martin Mačura, Rolko...

Pozvánka zastupiteľstvo

22.09.2017 14:09
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo   Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 26.09.2017...

Zmluva o dielo číslo SL-265/2017

18.09.2017 08:45
Zmluva 2652017.pdf (1289523)
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>