Meniny na web

Aktuality

Oznam

26.09.2018 14:31
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že vo štvrtok 27.09.2018 v čase cca od 8.00 hod. bude v našej obci z technických príčin odstávka vody. Odstávka bude trvať do ukončenia prác.  

Oznam - zber plastov

25.09.2018 14:26
Oznamujeme Vám vážení občania , že v stredu  (26.9.2018 )   bude v našej obci vykonaný zber plastov a papiera od 7,00 hod.. Vrecia s plastmi riadne zaviazané vyložte pred dom alebo bytovku. Časopisy a noviny zviažte zvlášť a kartóny zvlášť a vyložte ich tiež pred dom alebo...

Oznam - zber, separácia a recyklácia

20.09.2018 13:36
MACH TRADE  spol. s  r. o.  / INSA spol. s r.o. ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov   Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce generácie je veľmi dôležitá a zodpovedná úloha. Zničená príroda, znečistené ovzdušie,...

Informácia o zverejnení dodatku č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP

18.09.2018 14:32
 https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3636325&l=sk  https://crp.gov.sk/zberny-dvor-hontianske-moravce/  

Oznam

17.09.2018 12:44
Slovenská pošta a.s. oznamuje, že od 18.9.2018 do 21.9.2018 ( utorok – piatok sa uskutoční odpis plynomerov v rodinných domoch a bytoch. Odpis bude vykonávať poštová doručovateľka Martinka Drapková.  

Deň dobrovoľníctva

14.09.2018 08:43
Milí dobrovoľníci, opäť sme sa rozhodli usporiadať Deň dobrovoľníctva pri príležitosti celoslovenského Týždňa dobrovoľníctva.Veríme, že sa v hojnom počte stretneme v sobotu 22. septembra  2018 o 9.00 hod. pri detskom ihrisku pri bytovkách. Prineste si chuť do práce a dobrú náladu, prípadne...

Oznam

13.09.2018 11:38
Obec Hont. Moravce oznamuje, že začala s výstavbou chodníka a dažďovej kanalizácie na ulici Hontianska. Dažďová kanalizácia je robená z dôvodu odvodnenia štátnej cesty III. triedy a rodinných domov popri chodníku. Obec túto stavbu realizuje z vlastných finančných prostriedkov a svojim...

Oznam - dočasné poverenie do funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou a Základnou umeleckou školou Hontianske Moravce

10.09.2018 13:37
Obec Hontianske Moravce zastúpená starostom obce Ing. Rudolfom Gabryšom v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov ( ďalej len " zákon č. 596/2003 Z.z.")  dočasne...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>