Aktuality

Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

17.07.2023 09:53
Starosta Obce Hontianske Moravce Dalibor Tesársky na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 19.07.2023 (streda) o 16:15 hod. v Základnej...

Oznam - ZBER PLASTOV A PAPIERA

14.07.2023 11:28
Oznamujeme vám, že v pondelok 17.7.2023 sa v našej obci uskutoční zber plastov a papiera. Vrecia s plastmi riadne zaviazané vyložte pred dom alebo bytovku. Časopisy a noviny zviažte zvlášť a kartóny zvlášť a vyložte ich tiež pred dom alebo bytovku. Ďakujeme, že sa zapájate do separovania...

Oznam odpisovanie vody v rodinných domoch

07.07.2023 15:02
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. oznamuje, že v dňoch  10.,11. a 12.7.2023 /pondelok, utorok, streda/. bude pracovník spoločnosti odpisovať stav vodomerov v rodinných domoch.   Prosíme Vás aby ste sprístupnili vodomerné šachty a zatvorili psov.  

Oznam kosenie

07.07.2023 09:49
Oznamujeme vám, že v dňoch 10. a 11.7.2023 (pondelok, utorok) sa bude v našej obci kosiť. Prosíme majiteľov áut, ktoré stoja na trávnatých plochách, aby si svoje autá preparkovali na už pokosenú plochu, aby nedošlo k zašpineniu/poškodeniu áut. Ďakujeme za pochopenie.  

UPOZORNENIE PRE MAJITEĽOV PSOV

29.06.2023 15:42
UPOZORNENIE PRE MAJITEĽOV PSOV    Na základe opakujúcich sa sťažností od občanov na voľný pohyb psov v našej obci dôrazne žiadame majiteľov a držiteľov psov, aby si zabezpečili psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im voľný pohyb po obci. Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je...

Voľby do NR SR

27.06.2023 11:59
Zverejnenie adresy a emailovej adresy - delegovanie člena a náhradníka MVK (1).pdf (491334) Určenie volebného okrsku.pdf (280126) určenie volebnej miestnosti.pdf (503564) Určenie zapisovateľa volebnej komisie.pdf (583636)  

Oznam

22.06.2023 15:07
Oznamujeme vám, že na obecnom urade sa dňa 23.6.2023  z technických pricin nebudu vybavovať stránky.

Voľby do NR SR

12.06.2023 14:34
1. Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR 30.9.2023 (1).pdf (229391)  
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>