Úradná tabuľa

 
 
Ver.vyhláška OM.pdf (698934) zverejnené 02.08.2022 
Verejná vyhláška KM.pdf (710129) zverejnené 02.08.2022
 
 
verejná vyhláška.pdf (313037) zverejnené 10.05.2022
 
ZP 21_2022 LC Šahy.pdf (5052718) - znalecký posudok LESY SR š.p. zverejnené dňa 24.3.2022
 
Rozhodnutie lesy.pdf (982819) zverejnené 22.12.2021
 
 
 
Kúpna zmluva Kmeťová.docx (21465) zverejnené 05.10.2021
 
Cenový výmer 12021.pdf (489840) - zverejnené 25.06.2021
 
Výzva .docx (13405) - zverejnené 21.1.2021
 
 
Verejná vyhláška Daňový úrad  Bystrica - zverejnené  15.2.2019/ zvesené 4.3.2019
 
 
 
 
 
 
KOMUNITNÝ PLÁN (3).docx (174211) zverejnené 27.6.2018
 
Zverejnenie zámeru Kalina.pdf (252351)- zverejnené 19.04.2018 
 
 
Zverejnenie zámeru.pdf (290880) - zverejnené 16.02.2018
 
Dodatok č. 1 (2).pdf (487649) zverejnené 13.12.2017

návrh rozpočtu 2017 príjmy- zverej..xls (51200)

návrh rozpočtu 2017 výdavky-zverej..xls (90112)
rozpočtové opatrenie č. 2. - 2016.xls (34816)

Rybársky lístok.docx (14449)

Oznam - VK TP .pdf (602767) zverejnené 30.3.2016

BBSK-PHSR-Oznamenie o strategickom dokumente.pdf (3305844)

Oznámenie o dražbe.pdf (2735326) zverejnené 29.7.2015

Zmluva o spolupráci.PDF (124255)

Zámenna zmluva.doc (518144)

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie stavebných prác.doc (145920)

Cenník za prenájom priestorov školskej telocvične a multifuknčného ihriska.doc (1200640)

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru a služieb.doc (160256)

ZÚ H.Moravce2012.doc (200704)

rozpoc_2013_vydavky.xlsx (36463)

rozpoc_ HC_ 2013.xls (19968)

rozpoc_2013_prijmy.xlsx (17608)

Oznámenie o dražbe 27.12.2012.pdf (311,6 kB)

psy.pdf (57,2 kB)

Rozpis_zberu_plastov__2013.pdf (84,1 kB)
Oznámenie o opakovanej dražbe, byt č.5 na 2.p..doc (2022912)

Oznámenie o dražbe č.113.doc (1972736)

chut_hontu_2014.pdf (52,4 kB)

Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014 .doc (156672)

Oznámenie o zrušení TP .doc (196608) - vyvesené 23.10.2014

verejná vyhláška.doc (296448) vyvesené dňa 5.11.2014

PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA.doc (29184) zverejnené 3.12.2014