Úradná tabuľa

 
Verejná vyhláška (1).pdf (430403) zverejnené 12.1.2024
 
Sadzobník cien.pdf (413959) zverejnené 11.1.2024
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver.vyhláška OM.pdf (698934) zverejnené 02.08.2022 
Verejná vyhláška KM.pdf (710129) zverejnené 02.08.2022
 
 
verejná vyhláška.pdf (313037) zverejnené 10.05.2022
 
 
ZP 21_2022 LC Šahy.pdf (5052718) - znalecký posudok LESY SR š.p. zverejnené dňa 24.3.2022
 
Zmluva (1).pdf (1724768) zverejnené 28.10.2021
 
Rozhodnutie lesy.pdf (982819) zverejnené 22.12.2021
 
 
 
Kúpna zmluva Kmeťová.docx (21465) zverejnené 05.10.2021
 
Cenový výmer 12021.pdf (489840) - zverejnené 25.06.2021
 
Výzva .docx (13405) - zverejnené 21.1.2021
 
 
Verejná vyhláška Daňový úrad  Bystrica - zverejnené  15.2.2019/ zvesené 4.3.2019
 
 
 
 
 
 
KOMUNITNÝ PLÁN (3).docx (174211) zverejnené 27.6.2018
 
Zverejnenie zámeru Kalina.pdf (252351)- zverejnené 19.04.2018 
 
 
Zverejnenie zámeru.pdf (290880) - zverejnené 16.02.2018
 
Dodatok č. 1 (2).pdf (487649) zverejnené 13.12.2017

návrh rozpočtu 2017 príjmy- zverej..xls (51200)

návrh rozpočtu 2017 výdavky-zverej..xls (90112)
rozpočtové opatrenie č. 2. - 2016.xls (34816)

Rybársky lístok.docx (14449)

Oznam - VK TP .pdf (602767) zverejnené 30.3.2016

BBSK-PHSR-Oznamenie o strategickom dokumente.pdf (3305844)

Oznámenie o dražbe.pdf (2735326) zverejnené 29.7.2015

Zmluva o spolupráci.PDF (124255)

Zámenna zmluva.doc (518144)

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie stavebných prác.doc (145920)

Cenník za prenájom priestorov školskej telocvične a multifuknčného ihriska.doc (1200640)

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru a služieb.doc (160256)

ZÚ H.Moravce2012.doc (200704)

rozpoc_2013_vydavky.xlsx (36463)

rozpoc_ HC_ 2013.xls (19968)

rozpoc_2013_prijmy.xlsx (17608)

Oznámenie o dražbe 27.12.2012.pdf (311,6 kB)

psy.pdf (57,2 kB)

Rozpis_zberu_plastov__2013.pdf (84,1 kB)
Oznámenie o opakovanej dražbe, byt č.5 na 2.p..doc (2022912)

Oznámenie o dražbe č.113.doc (1972736)

chut_hontu_2014.pdf (52,4 kB)

Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014 .doc (156672)

Oznámenie o zrušení TP .doc (196608) - vyvesené 23.10.2014

verejná vyhláška.doc (296448) vyvesené dňa 5.11.2014

PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA.doc (29184) zverejnené 3.12.2014