Oznámenie o uložení zásielky

Tlačivo, ktoré sa použije v prípade, že niekto s trvalým pobytom na obci dostane zásielku