Oznámenie o uložení zásielky

Tlačivo, ktoré sa použije v prípade, že niekto s trvalým pobytom na obci dostane zásielku

Informácia o uložení zásielky pre Veronika Kováčová - zverejnené 17.9.2018

Informácia o uložení zásielky pre Huliak Róbert - zverejnené 13.8.2018