Užitočné telefónne čísla

Smerové telefónne číslo pri volaní do Hontianskych Moraviec

v rámci Slovenskej republiky                                                                        045

Smerové telefónne číslo pri volaní

do Hontianskych Moraviec zo zahraničia                                                    00421 45

Informácie o telefónnych číslach                                                                 1181

Informácie o zahraničných telefónnych číslach                                           12149

Rýchla záchranná služba, (SOS)                                                                  112

Hasiči                                                                                                            150

Polícia                                                                                                           158

Policajná stanica Dudince                                                                            045/5583125

Obvodné oddelenie policajného zboru Krupina                                           045 / 5511640

Rýchla zdravotná služba Nemocnice v Krupine                                          045/555 09 68

Mestská nemocnica v Krupine, operátor                                                      045/555 09 11

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Šahy, ústredňa                                   036 /75656 11

Lekár radí ako poskytnúť prvú pomoc                                                         0950 111313

 

Poruchy – plyn                                                                                             0850 111 727

Poruchy – elektrický prúd                                                                            0850 111 468

Poruchy – voda                                                                                            045/5511395

 

Evanjelický farský úrad Hontianske Moravce                                             045 / 5589135

Rímsko – katolícky farský úrad Hontianske Trsťany                                   036 / 6323167

Pravoslávna cirkev Hontianske Moravce                                                     045 / 5589254

 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Krupina:

- úrad práce                                                                                                   045 / 5511300

- oddelenie sociálnych vecí                                                                          045 / 5511602

Spoločný obecný úrad                                                                                  045 / 5550332,

                                                                                                                      045 / 5550334

Daňový úrad Krupina                                                                                   045 / 5511385