Rozpis zberu plastov 2017

 

Jún

2.6.2017

23.6.2017

Piatok

Piatok

Júl

14.7.2017

Piatok

August

4.8.2017

25.8.201

Piatok

Piatok

September

8.9.2017

Piatok

Október

6.10.2017

Piatok

 

Odvoz plastov z obce Hontianske Moravce - dátumy sa nemusia zhodovať so zberom plastov v obci (rozdiel max. 2 dni).

Ďakujeme za pochopenie

Rozpis zberu plastov 2016

15. január 2016

5. február 2016

26. február 2016

18. marec 2016

8. apríl 2016

29. apríl 2016

20. máj 2016

10. jún 2016

8. júla 2016

 

Rozpis zberu plastov v roku 2015

21. januára

12. februára

4.marca,

15.apríla

4.mája

27. mája

18.júna

8.júla

30. júla

19.augusta

10.septembra

22.októbra

13.novembra

3.decembra

Odpady

Odpad je vec, ktorej sa chce jej majiteľ zbaviť, alebo tiež hnuteľná vec, ktorej odstránenie (zneškodnenie) je potrebné z hľadiska starostlivosti o zdravé životné podmienky a ochrany životného prostredia. Denne sa stretávame s veľkým množstvom odpadov, či už v domácnostiach alebo v priemysle. Tovar, potraviny a iné veci potrebné pre naše prežitie treba v továrni zabaliť, distribuovať do predajní. Doma potom výrobok skonzumujeme, ale z obalu vznikol odpad, ktorý musíme zlikvidovať.

Odpad delíme na:

papier – škatule, knihy, časopisy, zošity

sklo – porcelán, poháre, fľaše

bioodpad – čaj, zvyšky z ovocia a zeleniny, vaječné škrupiny

priemyselný

poľnohospodársky

rádioaktívny

ostatný – plechy, lieky, staré farby, batérie, pneumatiky, papier potiahnutý fóliou z alobalu, motorový olej.

Skôr, ako sa odpadu zbavíme, mali by sme ho pretriediť, zvlášť papier, sklo, plasty, kov, nebezpečný odpad, elektronický odpad a pod. Občania v našej obci už niekoľko rokov separujú odpad.  Obec prostredníctvom firmy Združenie HONT, s.r.o. Dudince, ktorej je spoločníkom, zabezpečuje vývoz a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu, ako aj odvoz separovaného odpadu plastov.  Obec má vo výpožičke kontajnery na sklo zelenej farby, ktoré sú v obci rozmiestnené nasledovne:

2 ks pri predajni samoobsluhy COOP Jednota  

1 ks pri bytovkách

1 ks pri autobusovej zastávke v bývalých Opatových Moravciach  

1 ks na ul. Opatovskej

    

Zber obsahu kontajnerov je uskutočňovaný 4 x do roka, resp. podľa potreby pri skoršom naplnení.

Zber a odvoz papiera a elektronického šrotu si obec zabezpečuje sama. 

Obec si sama zabezpečuje aj čistenie odpadových vôd. V obci je vybudovaná čistička odpadových vôd a kanalizačná sieť na 90%.

Obec Hontianske Moravce má prijaté všeobecné záväzné nariadenie o odpadoch, ktorým je občan, každá fyzická a právnická osoba so sídlom na území obce povinní sa riadiť. ( pozri  VZN č. 3/2001 o odpadoch).