Niekedy je zber plastov spojený so zberom papiera

Niekedy je zber plastov spojený so zberom papiera