Každý polrok je obecným úradom organizovaný zber elektronického šrotu

Každý polrok je obecným úradom organizovaný zber elektronického šrotu