Správne konania

Informácie o začatých správnych konaniach

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Začaté správne konania:

Začaté správne konania:

 

Dátum zverejnenia informácie: 19.01.2024

 

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks jabloň domáca, ktorý rastie na pozemku parc. č. 12 registra KN-C v k. ú. Kostolné Moravce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 

Číslo konania: SK 10955/2023/12

 

Dátum zverejnenia informácie: 26.09.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks jedľa biela, ktoré rastú na pozemku parc. č. 449 registra KN-C v k. ú. Kostolné Moravce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 

 

Číslo konania: SK 10095/2023/12

Dátum zverejnenia informácie: 30.03.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek obyčajný, ktoré rastú na pozemku parc. č. 29/1 registra KN-C v k. ú. Kostolné Moravce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 

 

Číslo konania: SK 9937/2023/12

Dátum zverejnenia informácie: 06.03.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks borovica, ktorá rastie na poz. parc. č. registra KN-C 227 v k. ú. Kostolné Moravce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 

 

 

Začaté správne konania

Číslo konania: SK 407/2021/12

Dátum zverejnenia informácie:20.01.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks Lipa, 3 ks Pagaštan konský, 3 ks Agát, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 1/1 registra C KN, 4/3 registra E KN v k.ú. Kostolné Moravce a  1739 registra E KN v k. ú. Opatové Moravce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Číslo konania: SK 9402/2019/23

Dátum zverejnenia informácie: 18.02.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 11 ks smrek obyčajný, 4 ks breza obyčajná, 1 ks jedľa strieborná, 1 ks borovica, 2 ks tuja, na pozemkoch parc. č. 2099 KN-E (parc. č. 458 KN-C), parc. č. 2097/1 KN-E (parc. č. 466 registra C KN) v k.ú. Lišov, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

 

Číslo konania: SK 10179/2017/12

Dátum zverejnenia informácie: 04.09.2017Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek a 1 ks jedľa,  na pozemku parc. č. 74 registra C KN v k.ú. Kostolné Moravce,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

 

Číslo konania: SK 10032/2017/12

Dátum zverejnenia informácie: 31.07.2017Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks tuja,  na pozemku parc. č. 2/1 registra C KN v k.ú. Opatové Moravce,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Dátum zverejnenia informácie: 02.08.2017

 

Číslo konania: SK 10331/2014/12

Dátum zverejnenia informácie: 15.12.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks lipa, ktorá rastie  na pozemku parc. č. 103/7  registra C KN v k. ú. Kostolné Moravce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

Číslo konania: SK 10307/2014/12

Dátum zverejnenia informácie: 08.12.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení vŕba biela o výmere cca 136 m2, ktoré rastú  na pozemkoch parc. č.  2887/3, 2885/2  registra E KN v k. ú. Opatové Moravce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

Číslo konania: SK 10308/2014/12

Dátum zverejnenia informácie: 08.12.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení vŕba biela o výmere cca 488 m2, ktoré rastú  na pozemkoch parc. č.  2893, 2875  registra E KN v k. ú. Opatové Moravce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

Číslo konania: SK 9193/2014/12

Dátum zverejnenia informácie: 19.03.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks čerešňa,  na pozemku parc. č. 598 registra C KN v k.ú. Kostolné Moravce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

 

číslo konania :SK9968/2013/12

Dátum zverejnenia informácie : 12.12.2013

Žiadost o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení 1 ks jedľa douglasova na pozemku parc.č.204 registra C KN v kú Kostolné Moravce v zmysle § 47 ods. 3 zák. č. 543/2002 Z.z. o cohrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územia ochrany.

 

číslo konania: SK9969/2013/12

Dátum zverejnenia informácie: 12.12.2013

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení 1 ks smrek na pozemku parc. č. 45 registra C v kú Opatové Moravce v zmysle § 47 ods. 3 zák. č. 543/2013 Z.z. o ohrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územia ochrany.

 

číslo konania: SK9970/2013/12

Dátum zverejnenia: 12.12.2013

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení 2 ks smrek na pozemku parc. č.  321 registra C v kú Kostolné Moravce v zmysle § 47 ods. 3 zák. č. 543/2013 Z.z. o ohrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územia ochrany.