Matrika

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo na území SR a štátnych občanov SR, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Matrika je verejná listina.

Hlavná príčina zavedenia matrík súvisela s postavením a úlohou, ktorú zohralo kresťanstvo a cirkev v stredoveku. V Uhorsku začiatkom 16. storočia bola každému farárovi uložená povinnosť viesť knihu, do ktorej sa mali zapisovať mená pokrstených a ich rodičov  a krstných rodičov, deň, mesiac  a rok pokrstenia.

Tak ako sa vyvíjala spoločnosť tak sa vyvíjala matrika a vedenie matriky rešpektuje jej  súčasné potreby. Od presnej práce matrikárov, ktorých ruky zapisujú do matrík údaje o každom z nás od narodenia až po tie posledné záznamy, sa odvíjajú všetky ostatné evidencie.

Matrika vedie knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí. Tieto knihy sa píšu v jednom vyhotovení, ručne, dokumentárnym atramentom, zostávajú uložené na matričnom úrade. Po uplynutí 100 rokov sa tieto knihy odovzdávajú do príslušného archívu.

 

Údaje z týchto kníh je možné si na matričnom úrade vyžiadať.

Pri osobnej návšteve matriky nie je potrebná písomná žiadosť.

 

Matričný úrad v Hontianskych Moravciach, sídlo v budove Obecného úrade Hontianske Moravce, ul. Hontianska č. 255/29, PSČ 962 71.

 

Úradné hodiny Matričného úradu v Hontianskych Moravciach sú:

 

Po:    8.00 hod - 12.00 hod

       12.30 hod - 16.00 hod

 

Ut:          Nestránkový deň

 

St:    8. 00 hod  -12.00 hod

        12.30 hod - 16.00 hod 

 

Št:         Nestránkový deň

 

Pi:    8.00 hod - 12.00 hod

      12.30 hod - 16.00 hod


Martikárka : Katarína Gabryšová Babicová 

Zastupujúca matrikárka : Ing. Marcela Púčeková