Meniny na web

Aktuality

Oznam

13.08.2018 10:15
Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že dňa 14.08.2018 / utorok/ bude v čase od 8.00 hod. do 16.30 hod. na uliciach Bohuslava Tablica, Hontianska od /COOP Jednota po most pri bývalej Budove PD/ a Kostolná prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných práca na zariadeniach distribučnej...

Oznam

06.08.2018 20:37
Oznamujeme vám, že v stredu 8.8.2018 bude v našej obci na ulici Družstevná – bytovky, odstávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných  prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Odstávka bude trvať v čase od 8.30 hod.  do 15.30 hod

Informácia pre voliča

02.08.2018 11:28
Informácia pre voliča na základ zákona č. 180/2014 Z. z. z 29. mája 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pri voľbách do orgánov samosprávy obcí, Vám uvádzame informáciu pre voliča a počet obyvateľov obce. Počet...

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie VZN č. 2/201 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach ktorých zriaďovateľom je Obec Hontianske Moravce

31.07.2018 11:23
Všeobecne záväzné nariadenie ZŠ (1) (3) (1) návrh.docx (20076)

Zber plastov

31.07.2018 09:13
Oznamujeme vám, že v stredu 1.8.2018 sa v našej obci uskutoční zber plastov a papiera. Vrecia s plastmi riadne zaviazané vyložte pred dom alebo bytovku. Časopisy a noviny zviažte zvlášť a kartóny zvlášť a vyložte ich tiež pred dom alebo bytovku. Ďakujeme, že sa zapájate do separovania odpadu.

Beh zdravia 20. ročník

26.07.2018 11:45
V sobotu 21. júla sa na futbalovom ihrisku konal 20. ročník Behu zdravia. Tak ako aj po minulé roky bolo počasie počas dňa horúce, preto obdivujeme každého jedného bežca, ktorý prišiel a odbehol svoju trať. Tento rok sme zaznamenali doteraz najvyšší počet bežcov, až 124 pričom...

Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

26.07.2018 09:24
Návrh VZN o daniach a poplatku za TKO a drobné stavebné odpady (2) (3).doc (106496) zverejnené na úradnej tabuli obce 26.7.2018

Oznam výberové konanie Hontianske Moravce

19.07.2018 10:53
Oznam výberové konanie Hontianske Moravce 14.9.2018 (4).doc (334848)
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>