Aktuality

Oznam - cestovný poriadok

06.07.2022 09:06
cestovný poriadok (1).pdf (1501325)

Oznam Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s

04.07.2022 11:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. oznamuje, že v dňoch 6., 7. a 8.7.2022 / streda, štvrtok a piatok/ bude pracovník spoločnosti odpisovať stav vodomerov v rodinných domoch. Prosíme Vás aby ste sprístupnili vodomerné šachty a zatvorili psov.  

Pozvánka obecné zastupiteľstvo

26.06.2022 14:15
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo   Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať   dňa...

Oznámenie čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

22.06.2022 15:29
2022 Vyhlásenie času ZNVP 23.6.2022 - ZV, KA a DT bez podpisu a pečiatky.pdf (298624)

Oznam Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s

21.06.2022 11:12
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť  a.s. Banská Bystrica dôrazne žiada, aby obyvatelia nepoužívali pitnú vodu z vodovodu na polievanie záhrad a napúšťanie bazénov z dôvodu jej nedostatku vo vodojeme. Uvedené opatrenie platí až do odvolania. 20220622100840120.pdf (239741)  

Informácie k voľbám do samosprávnych krajov a ku komunálnym voľbám

20.06.2022 07:20
informacia-o-podmienkach-prava-volit-a-prava-byt-voleny-volby-do-oso-2022.pdf (140479) informacia-prava-volit-vuc-2022.pdf (140149) rozhodnutie-nr-sr-vyhlasenie-volieb-zz_2022_209_20220610.pdf (212536)  

Oznam - ZBER PLASTOV A PAPIERA

17.06.2022 09:35
Oznamujeme vám, že v pondelok 20.6.2022 sa v našej obci uskutoční zber plastov a papiera. 

Informácie k voľbám do samosprávnych krajov a ku komunálnym voľbám

15.06.2022 10:28
Zverejnenie počtu obyvateľov.docx (11075)
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>