Meniny na web

Aktuality

Prezentácia projektu

21.11.2017 15:32
Obec Hontianske Moravce bola úspešná pri získaní dotácie na monitorovací systém ( kamery ).  Tieto v druhej fáze výstavby monitorujú chodník pred obecnýcm úradom   a areál križovatky v časti Opatové Moravce. Aj touto cestou sa obec snaží zabezpečiť zníženie kriminality v našej obci...

Pozvánka VIANOČNÉ TRHY

21.11.2017 15:24

Zverejnenie dodatku č. 2 k Zmluve o NFP k Zbernému dvoru Hont. Moravce

16.11.2017 11:20
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP k Zbernému dvoru Hont. Moravce bol dňa 16.11.2017 zverejnený Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv a účinný je od 17.11.2017 https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3200856&l=sk

Výzva na predkladanie ponúk

15.11.2017 09:47
Vzva na predloenie cenovej ponuky_Hontianske Moravce.pdf (240489)

Výsledky volieb do VÚC

06.11.2017 10:51
Výsledky volieb do VÚC BBSK zo dňa 4.11.2017 v obci Hontianske Moravce:      Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 698    Počet zúčastnených voličov: 289    Počet platných hlasov na predsedu:  278    Počet platných hlasov na poslancov: 286 Za...

Zoznam zaregistrovaných kandidátov Voľby VÚC 4.11.2017

10.10.2017 11:24
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja Samosprávny kraj:         Banskobystrický kraj Por.         Politická...

Oznam - káblová televízia

06.10.2017 15:32
Oznámenie o pripájaní káblovej televízie na nový káblový distribučný systém (KDS) v obci Hontianske Moravce.   Oznamujeme občanom obce Hontianske Morave, že v týchto dňoch sa v našej obci vykonáva dokončenie rekonštrukcie káblovej televízie - napájanie na nový káblový distribučný...

Pozvánka zastupiteľstvo

22.09.2017 14:09
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo   Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 26.09.2017...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>