Aktuality

Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

28.04.2021 09:16
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 30.04.2021 (piatok)...

Oznam zber plastov

20.04.2021 13:15
Oznamujeme vám, že v stredu 21. 4. 2021 sa v našej obci uskutoční zber plastov a papiera. Vrecia s plastmi riadne zaviazané vyložte pred dom alebo bytovku. Časopisy a noviny zviažte zvlášť a kartóny zvlášť a vyložte ich tiež pred dom alebo bytovku. Ďakujeme, že sa zapájate do separovania...

Oznam zber elektroodpadu

07.04.2021 12:04
Oznamujeme vám, že v pondelok 12.3.2021 sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu /chladničky, mikrovlnky, žehličky.../ Prosíme vás, aby ste elektroodpad vyložili  pred dom alebo bytovku.  V prípade ak máte elektrospotrebiče  v suteréne, pivnici a neviete ich svojpomocne...

Sčítanie obyvateľov

01.04.2021 11:42
Vážení občania, do 31.3.2021 sa v našej obci sčítalo 83% obyvateľov. Chceme im touto cestou poďakovať. Pre obyvateľov, ktorí sa  nevedeli/nemohli sčítať sami budú k dispozícii sčítací asistenti – ich mená budú včas zverejnené a taktiež bude zverejnené obdobie od kedy začnú títo asistenti...

Voľba hlavného kontrolóra

31.03.2021 09:34
Voľba hlavného kontrolóra Obce Hontianske Moravce Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Moravciach v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hontianskych Moravciach č. 4/2021 zo dňa...

Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

24.03.2021 10:47
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 26.03.2021 (piatok)...

Prianie k MDŽ

08.03.2021 11:45

Sčítanie obyvateľov - tlačová správa

24.02.2021 13:56
TS_ESO_22_2_2021.pdf (416995)
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>