Meniny na web

Aktuality

Upozornenie

05.03.2019 08:38

Pozvánka obecné zastupiteľstvo

01.03.2019 12:35
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 04.03.2019 (pondelok)...

Miera triedenia obce za rok 2018

28.02.2019 14:45
Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za kalendárny rok 2018.   Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...

Oznam - zber plastov

25.02.2019 09:05
Oznamujeme vám, že v stredu 27.2.2019 bude v našej obci zber plastov a papiera. Vrecia s plastmi riadne zaviazané vyložte pred dom alebo bytovku. Časopisy a noviny zviažte zvlášť a kartóny zvlášť a vyložte ich tiež  pred dom alebo bytovku. Ďakujeme, že sa zapájate do separovania...

Oznam - voľby prezidenta

19.02.2019 14:58
Oznamujeme občanom, ktorí sa počas dňa volieb nemôžu zúčastniť volieb v mieste trvalého pobytu / ak budete na dovolenke, v škole.../, môžu si požiadať o vydanie hlasovacieho lístka a to buď telefonicky, osobne alebo emailom /urad@moravce.sk/ Osobne treba požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v...

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

18.02.2019 14:12
KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 16. marca 2019     1.   Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín     2.   Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka,...

Pozvánka - zabíjačkové hody

18.02.2019 08:14
Vážení občania, srdečne vás pozývame na Zabíjačkové hody, ktoré sa budú konať v sobotu 2. marca. v priestoroch obecnej tržnice. Môžete sa tešiť na tradičné domáce klobásky, jaternice, kapustnicu ...  Ochutnávka zabíjačkových dobrôt bude cca od 12.00 hod. Tešíme sa na vás   

Prevencia kriminality ako nástroj zvyšovania životnej úrovne obyvateľov Obce Hontianske Moravce

07.02.2019 15:07
Kriminalita - PPK dokument kriminalita (1)-converted.pdf (569085) Výkresová časť rozmiestnenia jestvujúcich a plánovaých kamier , kamerového systému v obci Hontianske Moravce :  04_Hontianske _Moravce_CCTV_situácia.pdf (2043695) 01_Hontianske _Moravce_CCTV_Existujúci stav-Škola.pdf...
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>