Vážení občania dávame Vám 

do pozornosti:

Sčítanie obyvateľov, bytov a domov 2021

 • V dňoch od 15. 02 2021 do 31.03.2021 sa na území Slovenskej republiky vykoná elektronické sčítanie obyvateľstva.
 • Všetci tí, ktorí majú možnosť sa sami sčítať prostredníctvom internetu, je potrebné aby tak urobili v tomto termíne.
 • Ak v domácnosti žije viac členov, je potrebné aby si členovia pomohli navzájom s týmto sčítaním.
 • Tie domácnosti, v ktorých nie je možné aby sa členovia sami sčítali, t.j. nemôžu sa lebo nemajú prístup na internet , alebo nevedia sa sčítať sami,  toto sčítanie im pomôžu vykonať tvz. mobilný sčítací asistenti a to v čase od 1.4.2021 do 31.10.2021.
 • Mená asistentov budú včas oznámené. Títo po dohode, prídu do Vašej domácnosti so zariadením – tabletom – a pomôžu Vám s týmto sčítaním.
 • Sčítanie je povinné (§ 8, § 29 a 30 zákona 223/2019) 
 • Sčítanie je výlučne elekronické a integrované.
 •  Formulár má 14 otázok, ku všetkým otázkam budú vysvetlivky.     

Sčítací formulár : 

eso.scitanie.sk/sk

 

Upozornenie pre seniorov : 

Určite ste v médiách zachytili informáciu, že v období od 15. februára do 31. marca 2021prebieha na Slovensku elektronické sčítanie obyvateľstva, pri ktorom sa obyvateľ sčíta sám alebo pomocou blízkej osoby prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke www.scitanie.sk. 

Ak sa občan nemôže alebo nevie sčítať sám, môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď navštívi kontaktné miesto zriadené obcou/mestom, kde ho sčíta stacionárny asistent, alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.

 

V tejto súvislosti upozorňujeme najmä seniorov, aby boli obzvlášť obozretní a nenaleteli podvodníkom, ktorí by sa mohli vydávať za mobilných asistentov. Riaďte sa prosím nasledovnými radami:

 • ak potrebujete pomoc mobilného asistenta,telefonicky kontaktujte obec, mesto alebo call centrum,

 • dôležité:VY telefonicky kontaktujete obec so žiadosťou o mobilného asistenta, nikdy nie naopak,

 • dohodnite si presný čas príchodu mobilného asistenta a zapíšte si jeho meno a priezvisko,

 • po príchode požiadajte mobilného asistenta, aby sa preukázal preukazom asistenta sčítania(je to jeho povinnosť) a skontrolujte si, či vás naozaj navštívila osoba, ktorej údaje ste si predtým zapísali,

 • inú osobu do svojho obydlia nevpúšťajte a ani jej neposkytujte svoje osobné údaje,

 • v prípade podozrenia z podvodného konania, kontaktujte políciu na čísle 158.

 

Asistované sčítanie bude prebiehať v období od 1. apríla do 31. októbra 2021.

 

Aktuality

Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

25.08.2020 11:42
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 27.08.2020 (štvrtok)...

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie

30.07.2020 11:39
Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie v našej obci :  Vyrozumenie 23.9.2020.pdf (747444) Vyrozumenie 24.9.2020.pdf (755148) Vyrozumenie 25.9.2020.pdf (754683) Vyrozumenie 28.9.2020.pdf (755225) Vyrozumenie 29.9.2020.pdf (755360) Vyrozumenie 30.9.2020.pdf (755037) Vyrozumenie...

Stočné oznam

28.07.2020 12:43
OZNAM STOČNÉ Oznamujeme vám, že na základe prijatého Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 o verejnej kanalizácii a odpadových vodách s platnosťou od 1.1.2020 sa mení výška stočného z 0,46 €/m3 na 0,72 €/m3.  /táto suma vychádza z ceny vodného, ktoré stanovuje Stredoslovenská...

Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

28.07.2020 12:43
Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm.  a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať   dňa 30.07.2020 (štvrtok) o 16.15...

Deň plný zábavy

07.07.2020 15:06
Deň plný zábavy V nedeľu 28.6.2020  pre nás ZŠ s MŠ Hont. Moravce v spolupráci s OZ Obyčajný človek pripravili    Deň plný zábavy.  Najmenšie detičky mali pripravené stanovištia v parku, starší súťažili pri škole v rôznych disciplínach, ktoré si pre nich pripravili členovia OZ...

Rozhodnutie zriaďovateľa o znovuotvorení školských zariadení

10.06.2020 14:21
Rozhodnutie zriaďovateľa o znovuotvorení školských zariadení .pdf (616381)

Cestovný poriadok platný od 1.6.2020

01.06.2020 13:21
cestvoný poriadok od 1.6.2020.pdf (894304)

Rozhodnutie zriaďovateľa

28.05.2020 13:10
Rozhodnutie zriaďovateľa .pdf (1429620)
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>