Meniny na web

Aktuality

Oznam - odvolanie z funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou a Základnou umeleckou školou Hontianske Moravce

10.09.2018 13:23
Obec Hontianske Moravce ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou a Základnou umeleckou školou Hontianske Moravce zastúpená starostom obce Ing. Rudolfom Gabryšom, v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej spráce v školstve a školskej samospráve a o zmene a o doplnení niektorých...

Oznam výberové konanie

07.09.2018 12:23
Oznam VK Hontianske Moravce otvorené.doc (332800)

Zber plastov

03.09.2018 10:06
Oznamujeme vám, že v stredu 5.9.2018  v čase cca od 7.00 hod. sa v našej obci uskutoční zber plastov a papiera. Vrecia s plastmi riadne zaviazané vyložte pred dom, alebo bytovku. Časopisy a noviny zviažte zvlášť a kartóny zvlášť a vyložte ich tiež pred dom alebo bytovku. Ďakujeme, že sa...

74. výročie SNP 29. augusta 2018

28.08.2018 09:06
V tento deň si pripomíname 74. výročie začiatku Slovenského národného povstania. SNP je jednou z najvýznamnejších udalostí slovenských národných dejín. S úctou a vďakou si spomíname na hrdinských vojakov, partizánov, ktorí odolávali presile a aj napriek utrpeniam a obetiam kliesnili cestu aj nášmu...

Informácia k voľbám do orgánov samosprávy obcí.

17.08.2018 10:55
Oznamujeme vám, že za  zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávy v obci 2018 bol vymenovaný Dalibor Tesársky. Sídlo: Hontianska 255/29, Hontianske Moravce t.č. 0911 160 681 email: urad@moravce.sk . Oznamujeme vám, že emailová adresa na doručenie oznámenia o...

Informácia k voľbám do orgánov samosprávy obcí.

17.08.2018 09:13
Obecné zastupiteľstvo v Hont. Moravciach na obecnom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 16.8.2018 schválilo uznesením č. 28/2018 výkon funkcie (úväzku) starostu obce na celé funkčné obdobie 2018 - 2022 bude vykonávať na celý úväzok.  Obecné zastupiteľstvo v Hont. Moravciach na obecnom...

Informácia k voľbám do orgánov samosprávy obcí.

15.08.2018 10:08
Informácia k voľbám  do orgánov samosprávy obcí.   Na základe zákona o voľbách č. 180/2014 Z.z. , § 171, obec Hontianske Moravce zverejňuje počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb:.............  864 .................... počet poslancov volených do obecného zastupiteľstva...

Pozvánka obecné zastupiteľstvo

13.08.2018 11:21
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 16.08.2018 (štvrtok)...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>