Informácia o zadávaní zákazky

Rekonštrukcia objektu školskej telocvične Hontianske Moravce - stavebné práce
 
zverejnené 20.12.2021 
------------------------------------------------------------------------------------------
WIFI pre teba Hontianske Moravce 
 
Pridané dňa 18.02.2020
 
Pridané dňa 24.9.2019
 
Pridané dňa 26.6.2019
 
 

Rekonštrukcia ústredného kúrenia v budove zdravotného strediska.doc (34304)

Pridané dňa 25.07.2014

 

Oprava Vzvy na predkladanie ponk.pdf (400387)

Priloha c. 3 Popis projektu (zo iadosti o NFP).pdf (328934)

Pridané dňa 5.1.2017

 

Zberný dvor - zverejnené 8.1.2018

5. ZoD doplnen o prlohy.pdf (2127895) - zverejnené 8.1.2018
VV komplet .pdf (125314) - zverejnené 8.1.2018

5. VZVA NA PREDKLADANIE PONK .pdf (79442)- zverejnené 8.1.2018

Tech.sprva - vkres. pdf.pdf (218,5 kB) - zverejnené 8.1.2018