Športové hry seniorov 18.6.2014

V stredu 18.6.2014 sa konali v Krupine

okresné Športové hry seniorov.

Našich seniorov reprezentovali 4 členovia:

  1. Ľachká – 3. miesto v streľbe zo vzduchovky

V. Petrovová – 2.miesto hod granátom, 2. miesto hod váľkom 

a 3. miesto streľba zo vzduchovky

J. Konôpka – 3. miesto hod guľou

K. Rauko – 1. miesto streľba zo vzduchovky

 

Pán K. Rauko sa zúčastnil aj

krajských Športových hier vo Zvolene,

odkiaľ si priniesol bronzovú medailu 

v disciplíne hod granátom na cieľ.

Táto fotogaléria je prázdna.