Archív článkov

VZN 2/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

12.12.2013 17:28
vzn 22013-1.doc (110080)

Dodatok č. 1 k VZN 42006

12.12.2013 14:18
Dodatok č. 1 k VZN 42006 na Spoločný školský obvod v obci Hontianske Moravce.pdf (871479)

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

05.12.2013 14:32
Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať   dňa 11. decembra  2013 / streda /...

Oznam

25.11.2013 17:19
Hlavný kontrolór obce Ing. Milan Blahút oznamuje, že podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, ktorý sfalšoval jeho podpis a v jeho mene dňa 21.11.2013 poslal na Okrasné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene nepravdivé a falošné údaje na činnosť obecného zastupiteľstva a ZŠ s MŠ...

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hont. Moravciach dňa 10.12.2012

25.11.2013 13:30
Zápisnica zo zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hont. Moravciach dňa 10.12.2012.doc (41984)

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hont. Moravciach dňa 7.9.2012

25.11.2013 13:28
Zápisnica zo zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hont. Moravciach dňa 7.9.2012.doc (42496)

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hont. Moravciach dňa 21.6.2012

25.11.2013 13:26
Zápisnica zo zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hont. Moravciach dňa 21.6.2012.doc (32768)

Druhé kolo volieb do VÚC

25.11.2013 08:54
V sobotu 23.11.2013 sme si  volili predsedu pre Banskobystrický samosprávny kraj. Účasť voličov 222 zo 714 /31,09%/, počet neplatných hlasov 6. Výsledky: Ing. Mgr. Marian Kotleba -103 hlasov                 Ing. Vladimír Maňka-113...

Oznam

15.11.2013 14:29
Ing. Rudolf Gabryš oznamuje, že Okresná prokuratúra Zvolen nariadila Kriminálnej polícií vo Zvolene aby začala vyšetrovať trestný čin písania a rozširovania hanlivých pamfletov na starostu obce po obci dňa 29.10.2013. Veríme, že páchateľ bude nájdený a potrestaný. S pozdravom Ing. Rudolf Gabryš

Poďakovanie

15.11.2013 14:24
MUDr. Jaroslav Jenčo ďakuje všetkým občanom, ktorí ho podporili vo voľbách za poslanca do VÚC. Ďalej ďakuje všetkým občanom v obciach v ktorých voľby vyhral a to : Lišov, Hontianske tesáre, Dudince, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Terany Váš MUDr. Jaroslav Jenčo
Záznamy: 621 - 630 zo 660
<< 61 | 62 | 63 | 64 | 65 >>