Archív článkov

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

23.06.2014 08:35
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. §13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 27. 06.2014 (piatok)...

Návrh - Záverečný účet 2013

12.06.2014 08:09
ZÚ H.Moravce2013.doc (214016)

Návrh - Záverečný účet obce 2013

12.06.2014 08:04
ZÚ H.Moravce2013.doc (214016)

Upozornenie - zaburinenie pozemkov

12.05.2014 15:00
Upozornenie.doc (92160)

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hontianskych Moravciach dňa 31.3.2014

07.04.2014 14:56
Zápisnica zo zasadnutai obecného zastupiteľstva v Hontianskych Moravciach dňa 31.03.2014.doc (65536)

VZN 1/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa škoslkého zariadenia na území obce Hontianske Moravce

01.04.2014 11:48
VZN škola12014.doc (49664)

Rozpočet obce na rok 2014-2016

01.04.2014 11:39
rozpocet_2014_prijmy.xls (47104) rozpocet_2014_vydavky.xls (101376) rozpocet_ HC_ 2014.xls (28672)

Obecné lesy

01.04.2014 10:51
Oznamujeme občanom, že Obec Hontianske Moravce od 27.11.2013 prevzala pod svoju správu hospodárenie v obecných lesoch ( lokalita Mačkáš) cca 80 ha lesných pozemkov. Obec Hontianske Moravce uzavrela zmluvu s odborným lesným hospodárom pánom Ing. Jozefom Segečom, ktorý bude dohliadať riadiť správne...

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

28.03.2014 08:14
Starosta Obce Hontianske Moravce ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. §13 ods. 4 písm.a) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa  bude konať dňa 31. marca 2014 /pondelok/ o 16.00 hod. v Základnej škole Návrh...

Otvorenie multifunkčného ihriska pri bytovkách

27.03.2014 17:52
Vo štvrtok 27. marca 2014 sa v našej obci konalo slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska pri bytovkách. Výstavba ihriska bola realizovaná za podpory MInisterstva zdravotnícvta SR - protidrogová sekcia. Ihrisko slávnostne otvorili svojim príhovorom pán starosta obce Ing. Rudolf Gabryš a...
Záznamy: 601 - 610 zo 661
<< 59 | 60 | 61 | 62 | 63 >>