Zápisnica zo zasadnutia ustanovujúceho obecného zastupiteľstva 7.12.2018

11.12.2018 14:38

Zápisnica 7.12.2018.pdf (904788)