Výsledky komunálnych volieb

11.11.2018 08:54

Výsledky volieb do orgánov

samosprávy obcí v našej obci:

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov: 704 

Počet zúčastnených voličov:                           456                       

Počet platných hlasov pre starostu:                443   

Počet neplatných hlasov pre starostu:              13

Počet platných hlasov

pre obecné zastupiteľstvo:                              440                 

Počet neplatných hlasov

pre obecné zastupiteľstvo:                                16                   

% účasti voličov :      64,77 %

Výsledky hlasovania pre starostu obce:

 1.  Ing. Rudolf Gabryš      242 hlasov  

        

 2. Pavel Vigláš                  201 hlasov

Výsledky hlasovania pre poslancov

do obecného zastupiteľstva:

1. MUDr. Jaroslav Jenčo                291 hlasov

2. Ľuboš Kabát                               286 hlasov

3. Ján Brunauer                             254 hlasov

4. Peter Jankov                              250 hlasov

5. Jozef Peťko                                248 hlasov

6. Ján Melicherčík                          227 hlasov

7. Rastislav Halaj                           217 hlasov

8. Daniel Petráško                         175 hlasov

9. Viačeslav Kučka                        161 hlasov