Archív článkov

Z á p i s n i c a zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hontianskych Moravciach dňa 11.12.2013

17.12.2013 18:41
Zápisnica zo zasadnutia OZ 11.12.2013.pdf (1631345)

Z á p i s n i c a zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hontianskych Moravciach dňa 27.06.2013

17.12.2013 18:40
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hontianskych Moravciach dňa 27.6.2013.docx (16179)

Z á p i s n i c a zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hontianskych Moravciach dňa 28.03.2013.

17.12.2013 18:39
Zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hont. Moravciach dňa 28.3.2013.docx (15493)

VZN 2/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

12.12.2013 17:28
vzn 22013-1.doc (110080)

Dodatok č. 1 k VZN 42006

12.12.2013 14:18
Dodatok č. 1 k VZN 42006 na Spoločný školský obvod v obci Hontianske Moravce.pdf (871479)

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

05.12.2013 14:32
Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať   dňa 11. decembra  2013 / streda /...

Oznam

25.11.2013 17:19
Hlavný kontrolór obce Ing. Milan Blahút oznamuje, že podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, ktorý sfalšoval jeho podpis a v jeho mene dňa 21.11.2013 poslal na Okrasné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene nepravdivé a falošné údaje na činnosť obecného zastupiteľstva a ZŠ s MŠ...

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hont. Moravciach dňa 10.12.2012

25.11.2013 13:30
Zápisnica zo zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hont. Moravciach dňa 10.12.2012.doc (41984)

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hont. Moravciach dňa 7.9.2012

25.11.2013 13:28
Zápisnica zo zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hont. Moravciach dňa 7.9.2012.doc (42496)

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hont. Moravciach dňa 21.6.2012

25.11.2013 13:26
Zápisnica zo zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hont. Moravciach dňa 21.6.2012.doc (32768)
Záznamy: 591 - 600 zo 634
<< 58 | 59 | 60 | 61 | 62 >>