Prevencia kriminality ako nástroj zvyšovania životnej úrovne obyvateľov Obce Hontianske Moravce

07.02.2019 15:07

Kriminalita - PPK dokument kriminalita (1)-converted.pdf (569085)

Výkresová časť rozmiestnenia jestvujúcich a plánovaých kamier , kamerového systému v obci Hontianske Moravce : 

04_Hontianske _Moravce_CCTV_situácia.pdf (2043695)

01_Hontianske _Moravce_CCTV_Existujúci stav-Škola.pdf (432536)
02_Hontianske _Moravce_CCTV_Existujúci stav Obecný úrad.pdf (516595)
03_Hontianske _Moravce_CCTV_Existujúci stav_Križovatka Opatové Moravce.pdf (389812)
07_Hontianske _Moravce_CCTV Čiastočný stav_Križovatka_Tržnica.pdf (749436)

05_Hontianske _Moravce_CCTV_Zdravotné_Stredisko.pdf (401290)
06_Hontianske _Moravce_CCTV_Penzion.pdf (516526)
08_Hontianske _Moravce_CCTV_Bytovky_Ihriská.pdf (420162)