Oznamy

15.10.2018 13:12

Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie 

Stredoslovenské elektrárne oznamujú, že dňa 17.10.2018 /streda/ v čase od 8.30 hod. do 13.30 hod.  bude v našej obci na ulici Družstevná prerušená dodávka elektrickej energie.

Odstávka sa bude týkať všetkých bytových domov /111, 112, 113, 114, 280, 281, 115, 284, 285/ a tiež rodinných domov Bagoňa, Ľachká, Chlepko, Poliaková.

Oznam - zber plastov 

Oznamujeme vám, vážení občania, že v stredu 17.10.2018 sa v našej obci v čase od 7.00 hod. uskutoční

zber plastov a papiera. Vrecia s plastmi riadne zaviazané vyložte pred dom alebo bytovku.

 Časopisy a noviny zviažte zvlášť a kartóny zvlášť a vyložte ich tiež pred dom alebo bytovku.

Ďakujeme, že sa zapájate do separovania odpadu.