Oznam - zber plastov

07.01.2019 15:42
Oznamujeme vám, že v stredu 9.1.2019  v čase od 8.00 hod. sa v našej obci bude vykonávať zber plastov a papiera.
Vrecia s plastmi riadne zaviazané vyložte pred dom alebo bytovku.
Časopisy a noviny zviažte zvlášť a kartóny zvlášť a vyložte ich tiež pred dom  alebo bytovku.
Ďakujeme, že sa zapájate do separovania odpadu.