Oznam - zber plastov

05.03.2018 08:58

Oznamujeme vám, že vo štvrtok 8. marca sa v našej obci uskutoční

zber plastov a papiera.

Vrecia s plastmi riadne zaviazané vyložte pred dom, alebo bytovku.

 Časopisy a noviny zviažte zvlášť

a kartóny zvlášť a vyložte ich tiež

pred dom alebo bytovku.

Ďakujeme, že sa zapájate do separovania odpadu.