Oznam - zber nebezpečného odpadu

02.11.2018 08:36

Oznamujeme vám, vážení občania, že v pondelok 5.11.2018 v čase od 7.00 hod. sa v našej obci uskutoční zber nebezpečného odpadu.

Nebezpečné odpady, ktoré môžete vyložiť

pred dom alebo bytovku:

•autobatérie, žiarivky, pesticídy a insekticídy, lieky po záručnej dobe, farby, olejové filtre, odpadové chemikálie /riedidlá, rozpúšťadlá, ustaľovač, vývojka,/
• nádoby a spreje plastové aj kovové obaly znečistené škodlivinami /od farieb, lakov, lepidiel, riedidiel, ropných látok/ iné batérie, oleje /mazacie, motorové.../ ortuťové teplomery, výbojky, fotopapier, chemicky znečistené textílie

Všetky odpady musia byť zreteľne označené názvom.

Odpady budú zbierať pracovníci obecného úradu, vyložte ich pred dom alebo bytovku.