Archív článkov

VZN č. 2/2008 O miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

02.01.2009 18:15
2 2008.pdf (62,8 kB)  

Prehľad predpisov

12.12.2008 17:18
Prehľad predpisov nižšej právnej sily, podľa ktorých obec a jeho orgány konajú a rozhodujú alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k obci: - všeobecné záväzné nariadenia Obce Hontianske Moravce (ďalej len VZN) - príkazy starostu obce Najdôležitejšími zákonmi,...

Smernica - Zavedenie Eura

30.06.2008 19:42
Smernica Zavedenie Eura.pdf (322,4 kB)  

VZN č. 1/2007 O prevádzkovom poriadku pohrebiska

30.12.2007 18:06
1 2007.pdf (360 kB)  
Záznamy: 631 - 634 zo 634
<< 60 | 61 | 62 | 63 | 64