Oznam - zber plastov

25.09.2018 14:26

Oznamujeme Vám vážení občania , že v stredu  (26.9.2018 )   bude v našej obci vykonaný zber plastov

a papiera od 7,00 hod.. Vrecia s plastmi riadne zaviazané vyložte pred dom alebo bytovku.

Časopisy a noviny zviažte zvlášť a kartóny zvlášť a vyložte ich tiež pred dom alebo bytovku.

Ďakujeme, že sa zapájate do separovania odpadov.