Oznam

13.09.2018 11:38

Obec Hont. Moravce oznamuje, že začala s výstavbou chodníka a dažďovej kanalizácie na ulici Hontianska.

Dažďová kanalizácia je robená z dôvodu odvodnenia štátnej cesty III. triedy a rodinných domov popri chodníku.

Obec túto stavbu realizuje z vlastných finančných prostriedkov a svojim pracovníkmi.

Plánovaná je výstavba dvoch mostov pre peších cez Lišovský potok a potok Veperec.

Na budúci rok obec plánuje pokračovať vo výstavbe chodníka smerom na Opatové Moravce k Potravinám KLEA.

Súčasťou výstavby je aj rekonštrukcia vodovodných prípojok a hydrantov.

Za vzniknuté obmedzenia počas výstavby sa ospravedlňujeme.

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

 

Fotogaléria: Oznam